nieuws

Geen woningbouw bij haven Ommen

bouwbreed Premium

Producent van opleggers voor wegtransport, Pacton, en enkele bouw- en vastgoedbedrijven bedrijven hebben met succes bezwaar gemaakt tegen de bouw van 350 woningen in het havengebied van Ommen.

De Raad van State keurde het goedkeuringsbesluit van de provincie voor het bestemmingsplan Havengebied af.
Pacton en de andere appellanten zitten in het havengebied. Ze vinden dat het woon- en leefklimaat van de wijk onvoldoende gewaarborgd is door de geluidshinder van Pacton, een categorie IV-bedrijf. Daarbij gaat het vooral om de geluidshinder die Pacton veroorzaakt. De Raad van State stelde vast dat de gemeenteraad van Ommen in het bestemmingsplan te weinig afstand heeft gehanteerd tussen de producent van opleggers en de woningen. Volgens de VNG moet die afstand in dit geval minimaal 200 meter zijn, terwijl de raad was uitgegaan van 100 tot zelfs 75 meter. Bovendien vindt de Raad van State dat er een vormfout is gemaakt. De haalbaarheidsstudie, met de grondexploitatieopzet, heeft niet met het ontwerp ter inzage gelegen.
Dit betekent dat de gemeente het bestemmingsplan moet aanpassen. Hoeveel vertraging dit met zich meebrengt is niet duidelijk. In het project De Drieslag worden bedrijven uit het Havengebied herplaatst, waardoor een locatie geschikt gemaakt wordt als woongebied. In De Drieslag worden wonen, werken en sporten met elkaar gemengd.

Reageer op dit artikel