nieuws

Gebrek bestemmingsplan leidt tot ongebreidelde bouw stallen in Brabant

bouwbreed

Ruim de helft van de gemeenten in Brabant, 42 van de 68, heeft geen nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld. Daardoor staat voor agrariërs de weg open stallen voor varkens en kippen te bouwen in gebieden die eigenlijk niet langer bestemd zijn voor intensieve veehouderij.

Dat blijkt uit informatie van de provincie Noord-Brabant. De provincie wil de intensieve veehouderij terugdringen ten behoeve van het milieu. Daarom werden 2000 en 2001 op grote schaal boeren gesubsidieerd met als doel dat ze hun stallen zouden afbreken. Dat gebeurde via de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV).
In totaal was hiermee 168 miljoen euro gemoeid. Naar nu blijkt hebben verscheidene boeren wel de subsidie opgestreken, maar niet hun stal afgebroken. Bovendien staat door het ontbreken van bestemmingsplannen voor het buitengebied voor veel agrariërs, die wel hun stallen lieten slopen, de weg vrij om deze opnieuw te bouwen.
Het provinciebestuur kondigt aan maatregelen hiertegen te nemen. Verordening Ruimte moet hieraan paal en perk stellen. Bovendien is het de bedoeling om geld terug te vorderen van boeren die ten onrechte subsidie opstreken.

Vorderingen

Om duidelijk te laten zien welke resultaten worden behaald bij de afbouw van de intensieve veehouderij, heeft de provincie de barometer Programma Landelijk Gebied in het leven geroepen. Dit document maakt het mogelijk om snel te zien welke vorderingen worden gemaakt bij reconstructies die voortkomen uit het provinciaal meerjarenprogramma.
Verder blijkt uit provinciale informatie dat de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur achter loopt op de planning. De EHS is een samenhangend netwerk van natuurgebieden dat als een groen lint door Nederland moet lopen. De realisatie gaat traag omdat de grondverwerving moeizaam verloopt. Gedeputeerde Staten willen door het aankopen van grond de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur versnellen.

Reageer op dit artikel