nieuws

Falend toezicht

bouwbreed

Het gezegde, er zijn zoveel consultants en adviseurs in ons land, dat het lijkt of de ene helft de andere helft van ons land adviseert, is alweer een aantal jaren oud. Dat gaat nu veranderen in de ene helft controleert en houdt toezicht op de andere helft van ons land.

Althans dat denkt u. Want, al die adviezen, controles en toezichten hebben
drama’s bij banken en woningcorporaties niet kunnen voorkomen. Zo leert ons de
affaire ‘Rochdale’. Wat doen die raden van toezicht en raden van commissarissen?
Als ik de media en de voorgedane rampen moet geloven, zeer weinig. Wie zijn die
mensen dan? Bij grote bedrijven en banken bestaan raden van commissarissen
vooral uit mensen die elkaar goed kennen, die een goed netwerk hebben en het
vooral leuk met elkaar willen houden. Geen onruststokers en vooral niet te
kritisch. Idem voor raden van commissarissen en raden van toezicht van
woningcorporaties. Ervaring in deze functie, deskundigheid en onafhankelijkheid
zijn geen vereisten, sterker geen pre. Zeker bij overheidsvennootschappen en
woningcorporaties komen voor deze functies mensen uit de overheid in aanmerking.
Vaak staan deze functies bekend als QQ-baantjes. QQ staat dan voor qualitate
qua. Bepaalde functionarissen bekleden bepaalde stoelen in dit soort raden.
Zoals de wethouder van Economische Zaken van Amsterdam altijd in de Raad van
Commissarissen van Schiphol NV zit. Met deze manier van invullen van raden maakt
men er een soort gemeentelijke commissie van en de directie het wel erg
gemakkelijk door hem zeer ruim baan te geven. Eerst hielden gemeenten toezicht
op de woningcorporaties, die hadden geen tijd. Toen de provincies, die kwamen er
niet aan toe. Toen het ministerie van VROM, die wisten er geen raad mee. Dus
niemand hield toezicht en de raden van commissarissen en van toezicht hadden het
leuk met elkaar. Zonder dat iemand uit die raden op het matje werd geroepen
vanwege enige bestuurdersaansprakelijkheid, of gewoon vervangen wegens gebrek
aan ervaring, ondeskundigheid of te grote belangbehartiging zonder onafhankelijk
het belang van de onderneming in het oog te houden. Van laag tot hoog in de
overheidskolom was het knudde. Is dit een verrassing? Nee, niet voor mij. VROM
heeft de afgelopen jaren wel iets van moeite gedaan om de corporaties in de hand
te houden: niet in het buitenland woningen bouwen, geen koopwoningen, of vrije
sector huur, geen commercieel o.g. en geen schepen (!) aankopen. Het heeft niet
geholpen, men ging gewoon door. Ingrijpen en deze raden adequaat bemensen is
noodzakelijk. En kijk dan meteen naar de raden van pensioenfondsen, die paritair
bezet zijn door werkgevers en werknemers met een neutrale voorzitter, die de
beleggingsafdelingen van die fondsen ook niet in de hand hebben. Met alle
gevolgen van dien.

Reageer op dit artikel