nieuws

Eindelijk aandacht voor opstelling lift

bouwbreed Premium

Eindelijk aandacht voor opstelling lift

Wel eens afgevraagd hoe het komt dat we langs een steigervloer dubbele leuningen en een kantplank willen hebben en dat we bij de los- en laadplaats van de bouwlift een enkel leuninkje voldoende vinden? Volgens Cor van den Berg komt hier binnenkort een eind aan. Met ingang van volgend jaar moet de los- en laadplaats van een bouwlift, net als alle andere werkplekken op hoogte, gewoon beveiligd zijn. Deze week presenteert de VSB op de Bouwbeurs haar Richtlijn Steigers. Hierin is de opstelling van de bouwlift een vast onderdeel van het voorbereidingsproces. En daarmee krijgt de inrichting van de los- en laadplaats eindelijk de aandacht die het verdient. Met andere woorden: veiligheid in de lift!

De skyline van Haarlem wordt al eeuwenlang gedomineerd door de 78 meter hoge
Sint Bavokerk. De bouw ervan heeft ongeveer honderdvijftig jaar geduurd.
Ruimgenomen van 1370 tot 1520. Ook toen kende men het begrip kredietcrisis: de
bouw heeft meerdere malen vanwege gebrek aan geldmiddelen stilgelegen. Vanwege
haar imponerende hoogte noemen Haarlemmers haar liefkozend ‘Jan met de hoge
schouders’. Alhoewel gebouwd met pure mankracht betekende dit niet dat alles met
de hand naar boven moest worden gebracht. Tussen overwelving van schip en koor
en de dakconstructie van de kerk bevindt zich een eeuwenoude tredmolen. Deze
molen werd gebruikt om materiaal omhoog te brengen door erin te lopen. Hoe
zwaarder de last, hoe meer mensen nodig waren. Ook toen nam men maatregelen in
verband met de veiligheid. “Voor het lopen in het rad koos men betrouwbare
lieden, die bovendien nooit sterke drank dronken”, aldus Thomas Delleman in zijn
boek Grote- of St.Bavokerk te Haarlem. Als een muis in een rad lopen en dan nog
geen druppel mogen drinken ook! Geen wonder dat men in de daarop volgende eeuwen
naarstig naar een andere oplossing heeft gezocht. Die zoektocht heeft onder meer
geleid tot de hedendaagse goederenbouwlift. Een hightech werktuig waarmee
allerlei zware lasten zonder te grote fysieke inspanningen omhoog kunnen worden
gebracht. Een werktuig dat de laatste jaren steeds verder verbeterd is en dat
tegenwoordig is uitgerust met allerhande technische veiligheidsvoorzieningen.
Strenge productnormen eisen dat. Opklapbare etage overstapkleppen,
afstandbediening, mastafscherming, twee-meter-stop en basisgrondafscherming
maken de tegenwoordige bouwlift tot een uitermate veilig arbeidsmiddel. Maar ook
met heel veilig arbeidsmiddel kan heel erg onveilig gewerkt worden. Neem nou
diezelfde bouwlift. Als werktuig goed doordacht. Maar om er veilig mee te kunnen
werken moet naar meer zaken worden gekeken. En of we dan altijd wel alles echt
zien, is dan nog maar de vraag. Het verbaast me altijd weer opnieuw: laat iemand
een foto zien van een bouwvakker die op een steiger van tien meter hoog staat,
terwijl deze man alleen maar door één dun leuninkje wordt beveiligd en iedereen
kan u dan vertellen dat dit niet klopt. Tegenwoordig moeten er dubbele leuningen
zijn. De naam leuningwerk mag zelfs alleen gegeven worden als er behalve deze
twee leuningen ook nog een kantplank geplaatst is. Maar ons netvlies reageert
totaal anders als u een foto laat zien van een bouwlift, opgesteld voor een
steiger met los- en laadplaatsen. Los- en laadplaatsen die op hun beurt
beveiligd zijn met één simpel leuninkje. Opeens registreert ons oog niet meer
dat er hier iets geks aan de hand is. Dat we bij losplaatsen van bouwliften een
enkele leuning opeens voldoende vinden. Alsof de zwaartekracht hier ter plaatste
veel minder is dan bij al die andere werkplekken op hoogte. Gelukkig zijn steeds
meer mensen overtuigd van het gelijk van Newton en vinden ook dat een los- en
laadplaats eenzelfde behandeling verdienen als elke andere vloerrand. ‘De
schellen vallen hen van de ogen’, zou je kunnen zeggen. Een heel belangrijk
initiatief is al weer een tijdje geleden genomen door het Platform Bouwliften.
In dit overlegplatform stemmen fabrikanten, gebruikers, verhuurders,
leveranciers en keuringsinstanties de praktijk van de bouwliften met elkaar af.
Dit platform heeft besloten om na dit jaar geen enkele sluitbomen meer te
gedogen. De los- en laadplaats moet dan voorzien zijn van een elektrisch
beveiligd etagestopplaatshek. Inmiddels maken de fabrikanten al geen bouwliften
meer met enkele sluitbomen. In het Platform Bouwliften worden de verhuurders van
bouwliften vertegenwoordigd door de VSB. Op de Bouwbeurs presenteert deze
vereniging momenteel met gepaste trots haar Richtlijn Steigers. Deze richtlijn
geeft de stand van de huidige techniek weer en bevat alle informatie over
steigers. Gestoeld op Europese wetgeving is deze richtlijn daarmee de meest
actuele invulling van de arbowetgeving op haar gebied. Hierin is een
‘steigervoorbereidingsformulier’ opgenomen. Het is de bedoeling dat het
steigerbouwbedrijf dit formulier tezamen met diens opdrachtgever dit formulier
doorloopt. Eén van de aandachtpunten is de goederenlift. Het gaat dan vooral om
de inrichting van de los- en laadplaatsen. Los- en laadplaatsen die eigenlijk nu
al, maar zeker met ingang van het nieuwe jaar, alleen maar mogen zijn beveiligd
met deugdelijke etagestopplaatshekken. Wonderlijk? Wel nee, die enkele sluitboom
mocht immers toch al lang niet meer ‘van de arbo’?

Reageer op dit artikel