nieuws

EIB: Rijk moet op voorraad bouwen

bouwbreed

Het Rijk zou op voorraad woningen moeten bouwen. Dat is één van de kredietcrisisadviezen van EIB-directeur Taco van Hoek aan het kabinet. De ministerraad onderhandelt deze week over mogelijke stimuleringsplannen.

Woonconsumenten stellen beslissingen uit waardoor bouwprojecten stilvallen.
Om te voorkomen dat de nieuwbouwachterstand verder oploopt, zou het Rijk kunnen
participeren in woningbouw, stelt Van Hoek. “Op voorraad huizen bouwen brengt
weliswaar ‘risicodragende participaties’ van de overheid met zich mee, maar
zorgt er wel voor dat de woningmarkt stabiliseert.” Woningen op voorraad bouwen
maakt projectontwikkelaars volgens Van Hoek minder afhankelijk van banken en
voorverkopen. “Bovendien voorkom je ermee dat de bouwproductie verder achterop
raakt en de woningmarkt in 2012 nog krapper wordt.”

Werkgelegenheid

Via de vaste Kamercommissie Wonen voorzag Van Hoek het kabinet van adviezen
die een positief effect kunnen hebben op de werkgelegenheid tijdens de
kredietcrisis, De EIB-directeur hield onder meer een pleidooi voor btw-verlaging
voor de herstel- en verbouwmarkt. “Niet heel goedkoop, maar wel effectief, omdat
iedereen mee profiteert en de productie van dakkapellen en bijvoorbeeld serres
daardoor op gang blijft.” In een btw-verlaging voor nieuwbouw ziet Van Hoek
minder heil. “Het is kostbaar en het haalt waarschijnlijk niet veel uit: een
transactie leidt niet direct tot meer woningbouw.” Ook het naar voren halen van
geplande investeringen voor scholen, ziekenhuizen en wegen is volgens Van Hoek
zinvol. “Dan gaat het nadrukkelijk om projecten die al in de steigers staan.” De
vrees dat in Nederland uitgeschreven Europese aanbestedingen in handen vallen
van buitenlandse aannemers is volgens hem ongegrond. “Bouwen is toch vooral een
lokale aangelegenheid.” Ook volgens Evert de Jong is het ‘weglekrisico’ van
Europese aanbestedingen nihil. “Alleen bij hele bijzondere projecten zoals de
Utrechtse landtunnel, komen aannemers van over de grens in beeld.” Volgens De
Jong liggen er genoeg wegenbouwprojecten op stapel. “Het kabinet moet investeren
in infrawerk om de mensen aan het werk te houden. Als de economie weer aantrekt,
wordt die bovendien niet geremd door gebrek aan infra. mobiliteit en economie
zijn al eeuwen onafscheidelijk.”

Reageer op dit artikel