nieuws

Eén pps-contract Rijk

bouwbreed

Het Rijk heeft één contract gemaakt voor alle dbfmo-projecten. Zowel nieuwe gevangenissen als nieuwe wegen die via deze pps-vorm op de markt komen, doorlopen dezelfde procedure.

Voor marktpartijen die steeds vaker te maken krijgen met de combinatie van
ontwerp, uitvoering, onderhoud, financiering en beheer, betekent het nieuwe
contract een groot voordeel. Het gaat altijd om complexe projecten die miljoenen
kosten. De aantrekkingkracht van deze meerjarige contracten is groot. Ook met
goedgevulde portefeuilles stonden consortia in de rij voor de renovatie van het
ministerie van Financiën, pps-gevangenissen, de Tweede Coentunnel en de
Kromhoutkazerne. De verwachting is dat nu het economisch tegenzit, de
belangstelling nog verder zal groeien. Door ontwerp en onderhoud te combineren,
ontstaan voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers grote efficiencyvoordelen
die oplopen tot 20 procent ten opzichte van traditionele contracten. Bijkomend
voordeel is het bonussysteem waardoor de bouwplanning steevast wordt gehaald.

Kritiek

Het standaardcontract is af, maar ligt nog bij een aantal betrokken partijen
ter inzage voor kritiek. Nog dit voorjaar is het klaar voor gebruik.
Rijkswaterstaat gaat het nieuwe contract toepassen bij de A15
Maasvlakte-Vaanplein en de A12 Utrecht-Veenendaal. De Rijksgebouwendienst
verwacht met het contract te werken bij de nieuwe gevangenissen in Zaanstad en
Rotterdam (Noorderbocht). Het binnenhalen van dergelijke contracten gaat gepaard
met een intensieve dialoogfase en een forse ontwerpinspanning. Alle
opdrachtgevers stellen daar inmiddels een redelijke vergoeding tegenover. Om de
kosten verder terug te dringen is overgegaan tot standaardisering van de
contracten en begrippen. De basis is de concurrentiegerichte dialoog volgens een
vaste procedure in drie fasen als opmaat naar het standaardcontract. Wel zijn er
aparte modules voor infrastructuur en huisvesting, waar vaak een financierings-
en beheercomponent bij zit. Defensie heeft een extra variant die betrekking
heeft op veiligheid.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels