nieuws

Den Haag maakt speciale checklist grote projecten

bouwbreed Premium

Een beter toezicht op complexe gemeentelijke projecten. Dat is het doel van de speciale Checklist Grote Projecten die de Rekenkamer van de gemeente Den Haag aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Het nemen van besluiten over grote gemeentelijke projecten is volgens lid van de rekenkamercommissie Pieter Welp “a hell of a job”. Volgens Welp bevestigt het aftreden van de Amsterdamse wethouder Tjeerd Herrema dit beeld. “Herrema kampte met grote kostenoverschrijdingen en vertragingen bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn. De Rekenkamer Den Haag anticipeerde op dit soort toezichtproblemen. Daaruit vloeide de Checklist Grote Projecten voort.”
Het doel van de checklist – die niet meer dan een enkel A4’tje omvat – is om informatie over grote projecten te kunnen beoordelen op kwaliteit en volledigheid. De checklist is op diverse beleidsterreinen toepasbaar. Het kan gelden voor infrastructuur, stedelijke ontwikkeling en sociale projecten. De informatie uit de checklist moet niet alleen inzicht geven in de doelen en omvang van de grote projecten, maar ook in de planning, de kosten en de mogelijke risico’s.

Toezicht

Door deze checklist toe te passen kan de gemeenteraad beter toezicht houden op de grote projecten die onder de dagelijkse verantwoordelijkheid vallen van het college van B en W.” stelt Welp. De gemeenteraad beslist zelf hoe en of gebruik wordt gemaakt van de checklist.
Een project zou een ‘groot project’ moeten zijn wanneer de gemeenteraad een project als zodanig aanwijst. Een project impliceert dat het moet gaan om een niet routinematige activiteit die in tijd begrensd is. Een groot project impliceert dat het tevens om een grootschalige activiteit gaat met substantiële maatschappelijke en/of financiële gevolgen.
De Rekenkamer heeft de checklist opgesteld in overleg met een klankbordgroep van experts op financieel, juridisch, politiek, bestuurlijk en vastgoed gebied.

Reageer op dit artikel