nieuws

De rol van de aftrapspeech van de directeur

bouwbreed Premium

SDLqBeste collega’s. Wij hebben als directie van ons mooie bedrijf een belangrijke strategische beslissing genomen. Het betreft een investering in de toekomst. Wij gaan een op maat traineeprogramma in het leven roepen om aan de toekomstige vraag vanuit de markt te kunnen voldoen.” Aldus luidt het bericht van de algemeen directeur aan alle medewerkers. Goede […]

SDLqBeste collega’s. Wij hebben als directie van ons mooie bedrijf een belangrijke strategische beslissing genomen. Het betreft een investering in de toekomst. Wij gaan een op maat traineeprogramma in het leven roepen om aan de toekomstige vraag vanuit de markt te kunnen voldoen.” Aldus luidt het bericht van de algemeen directeur aan alle medewerkers.
Goede communicatie geeft direct de kern weer zoals deze directeur hier doet. Als de leiding dit nalaat kan het goed misgaan bij de start van een traineeprogramma. Er is geen echte concrete vraag vanuit de projectleiding die beantwoord wordt door het programma, er ontbreekt heldere communicatie en informatie en dus ook draagvlak voor het programma. Trainees komen enthousiast aan op hun werkplek en worden onthaald met de vragen: “Wat kom jij hier doen?” en “Waarom heb jij een autootje en krijgen mijn eigen goede mensen deze niet?”. Trainees worden als verwende kroonprinsjes betiteld waar mensen liever niet mee werken. Ter voorkoming hiervan is onze algemeen directeur helder en eisend in zijn betoog. Hij vervolgt: “Gezamenlijk met de vestigingsdirecteuren en hun projectleiders hebben we geconcludeerd dat er nu rook uit de ramen komt die mogelijk in een brand ontaardt als we nu niets doen! Ook tijdens de kredietcrisis worden klanten eisender, moeten faalkosten omlaag, verkoop en aanbestedingen strakker. Oftewel, er dient op een nieuwe manier gewerkt te gaan worden. Ik ben trots op de vorderingen die we op dit vlak reeds hebben gezet. Onze klanten zijn tevredener dan ooit en faalkosten flink gereduceerd. Fantastisch! En nu doorpakken!
Wij zien over 5 tot 10 jaar een gat opdoemen in de invulling van bepaalde verantwoordelijke functies. Om onze klanten ook dan goed te kunnen blijven bedienen vullen we dit gat door nu te investeren in jonge ambitieuze starters. Deze starters zullen na een zware selectie een ‘allround’ leertraject doorlopen en rouleren tussen verschillende disciplines in ons bedrijf. Daar is uw hulp hard bij nodig. Hulp om ze te laten groeien, om antwoorden op hun vragen te geven, om ze vrijheid te geven om fouten te maken en te zodoende te leren. Hulp door ze scherpe, motiverende en controlerende vragen te stellen. Van deze starters verwachten wij het maximale! Vele harde uren en een steile leercurve. Wij zullen ze faciliteren met een auto en een laptop om aan hun verplichtingen te kunnen laten voldoen die we op diverse projectlocaties van ze zullen eisen. Uw leidinggevende verwacht dat u met vragen en voorstellen komt over uw rol in dit traject. Ik dank u voor uw aandacht.”.
Fictie of feiten? Uit interviews blijkt dat overduidelijk gedemonstreerde betrokkenheid vanuit de leiding dé doorslaggevende factor voor succes is. Zaken die niet naar P0x26O te delegeren zijn.

Reageer op dit artikel