nieuws

CNV blijft vasthouden aan looneis

bouwbreed Premium

CNV Hout en Bouw is ondanks de crisis niet van plan in te binden met zijn looneis. De achterban wil niets weten van loonmatiging, weet de bond.

Natuurlijk sluit de bond niet de ogen voor alle negatieve gevolgen van de
economische crisis. “Maar de leden vragen zich af wanneer ze dan wel met een
behoorlijke looneis kunnen komen”, zegt onderhandelaar Gijs Lokhorst. “Als het
goed gaat moeten ze matigen vanwege de concurrentiepositie en als het slecht
gaat moeten ze matigen om hun baan niet te verliezen.” Het past ook in de
gedachte om de sector aantrekkelijk te houden zodat mensen behouden blijven en
jongeren in willen stromen. “Daar past een behoorlijke maar normale looneis bij.
Die zal liggen binnen de door de bond vastgestelde bandbreedte van 3,5 tot 4
procent”, aldus Lokhorst. FNV Bouw had al eerder laten weten vooralsnog vast te
houden aan 3,5 procent. In dit verband is voor hem ook het recht op
deeltijdarbeid een belangrijk punt. “Ook in de bouw willen werknemers in
toenemende mate een goede balans tussen arbeid en vrije tijd. In de huidige cao
is al neergelegd dat er recht op deeltijdarbied is. Maar werkgevers verschuilen
zich nog te vaak achter het bedrijfsbelang. Wil je een moderne bedrijfstak zijn,
dan moet je ook op dit punt wat doen”, vindt de CNV’er.

Verloren

Hij is verder druk bezig met een gezamenlijk plan van werkgevers en
werknemers om de gevolgen van de crisis te bestrijden. Achtergrond is de
gedachte dat werknemers die ontslagen zijn en niet snel weer in de bouw aan de
slag kunnen, verloren zijn voor de bedrijfstak. Als de economie weer aantrekt,
zit de bouw dan direct met een capaciteitstekort. “We moeten er daarom alles aan
doen om te voorkomen dat werknemers de sector gaan verlaten. Massale uitstroom
zou een ramp zijn want daarna kost het jaren om kwantitatief en kwalitatief weer
op niveau te komen. Het op peil houden van de instroom van jongeren is in dit
verband cruciaal.

Reageer op dit artikel