nieuws

Cerificaten

bouwbreed Premium

.

Arnhem-Diamant BV Arnhem Veiligheidsbeheersing VCA* (2004/04) het uitvoeren
van monstername van wegconstructies en ondergrond 10 december 2008 TÜV Nederland
Dit certificaat is niet opgeschort Zand- en Grindhandel Bruls Schinnen
BVSchinnen NL BSB Productcertificaat BRL 9321 Industriezand en (gebroken)
industriegrind (stolzand) met nummer IZG-020/4 16 december 2008 Intron
Certificatie BV Zand- en Grindhandel Bruls Schinnen BVSchinnen NL BSB
Productcertificaat BRL 9321 Industriezand en (gebroken) industriegrind (vulzand)
met nummer IZG-015/4 16 december 2008 Intron Certificatie BV Exploitatie
Heechsân v.o.f.Drachten NL BSB Productcertificaat BRL 9321 Industriezand en
(gebroken) industriegrind met nummer IZG-026/2 22 oktober 2008 Intron
Certificatie BV Feep van der Heiden Puinrecycling BV Huizen Komo
Productcertificaat BRL 2506 Recyclinggranulaat voor toepassing van
verhardingslagen in de wegenbouw Menggranulaat Sort. 0/31,5 Menggranulaat Sort.
4/31,5 Vaste breker Locatie: Huizen Verlengdatum: 28-1-2009 Geldig tot: 3-2-2012
Eerland Certification BV Oosterhof-Homan Infra BVGrijpskerk NL BSB
Productcertificaat BRL 9321 Industriezand en (gebroken) industriegrind met
nummer IZG-027/2 22 oktober 2008 Intron Certificatie BV De Blaasberg BVAnerveen
NL BSB Productcertificaat BRL 9321 Industriezand en (gebroken) industriegrind
met nummer IZG-028/2 23 december 2008 Intron Certificatie BV SCR-Sibelco
NVAntwerpen (B) NL BSB Productcertificaat BRL 9321 Industriezand en (gebroken)
industriegrind (vulzand) met nummer IZG-033/2 22 december 2008 Intron
Certificatie BV A0x26G Milieutechniek bvWaalwijk
Komo-attest-met-productcertificaat BRL 9322 Cement gebonden minerale reststoffen
voor toepassing in gebonden fundering in de GWW met nummer IMM-002/3 8 december
2008 Intron Certificatie BV Maceba BV/Lezan BV Leerdam VGM-beheerssysteem VCA*,
2004/04 Maceba BV: beheren, onderhouden en monteren van bekistingen en
ondersteuningen in de bouw Lezan BV: aannemen van betonwerken in de civiele-,
utiliteits- en woningbouw 1 november 2008 Kiwa NV Sagro Milieu Advies Zeeland BV
‘s-Heerenhoek Procescertificaat BRL SIKB 1000, protocol 1001 en 1002,
monsterneming voor partijkeuringen bouwstoffenbesluit met nummer MB-017/5 22
november 2008 Intron Certificatie BV

Reageer op dit artikel