nieuws

Cao-voorstellen Aedes vallen niet goed

bouwbreed

Werknemers bij woningcorporaties zien weinig tot niets in de voorstellen van werkgeversorganisatie Aedes om cao’s af te sluiten met ondernemingsraden. Dit blijkt uit enquêtes van FNV Woondiensten onder personeel van corporaties en onder ondernemingsraden.

Wel blijkt een minderheid van de ondernemingsraden met werkgevers te willen
praten over zaken als werktijden. Eerste onderhandelaar van FNV Woondiensten
Charles Verhoef is niet verbaasd over de uitkomsten. “Integendeel. Dit is geheel
in lijn met onze opstelling in de cao-onderhandelingen met Aedes. Belangrijke
zaken als loonafspraken, structureel loopbaanbeleid, een sectorbrede aanpak op
het gebied van werkdruk en agressie moet je op centraal niveau afspreken.”

Reageer op dit artikel