nieuws

Bouw bewust van risico’s torenkraan

bouwbreed

Incidenten met vaste torenkranen leiden tot een onderzoek van de Raad voor de Veiligheid. Harry Hertsenberg werpt de suggestie dat de bouw zich niet bewust zou zijn van de risico’s, verre van zich. Inmiddels deed de Komat een intern onderzoek. Het levert voor de Raad zeker één aandachtspunt op.

Cobouw heeft in de edities van 27 en 28 januari aandacht besteed aan de
veiligheid rond het gebruik van torenkranen (‘Veiligheidsraad onderzoekt
ongevallen torenkranen’ en ‘Veiligheid torenkraan ondergeschikt aan productie’).
Aanleiding vormde het aangekondigde onderzoek van de Raad voor de Veiligheid op
dit onderwerp. In de krant kwam echter ook een opleider aan het woord die stelde
dat aannemers kraanmachinisten de opdracht zouden geven hun beveiliging uit te
schakelen. Dit soort individuele uitspraken geven helaas een vertekend beeld
rond het thema en vereisen bijstelling.

Overheid

De sector is zich bewust dat de duizenden uiteenlopende hijsbewegingen op de
bouwplaatsen een risico vormen. Juist daarom is het goed dat de Raad voor de
Veiligheid begint met een onderzoek naar ongevallen met hijskranen. Binnen
Bouwend Nederland is er al veel aandacht voor veiligheid en onlangs nog heeft de
Kontaktgroep Materieel een Themadag rond verticaal transport georganiseerd.
Uitkomst was dat er veel geregeld is, maar dat er nog wel risico’s zijn. Reden
voor de Komat een intern onderzoek te beginnen, waaruit inmiddels blijkt dat de
ongevallenregistratie en de informatie-uitwisseling bij de overheid en het
bedrijfsleven nog niet voldoende zijn geregeld. Daar ligt een aandachtspunt voor
de Raad voor de Veiligheid. Bedrijfsleven, leveranciers, opdrachtgevers en
sociale partners hebben in TCVT-verband eerder al de handschoen opgepakt om de
veiligheid als branche zelf te regelen, met de overheid als toezichthouder. Tot
nu toe concentreerden de activiteiten zich op het certificeren van machines,
middelen en mensen, maar dat zegt niets over veilig gebruik. En juist tijdens
het gebruik kan een last uit de haak van de hijskraan vallen, ook met een
goedgekeurde hijskraan, goedgekeurd gereedschap en een gecertificeerde
machinist. Partijen binnen het verticaal transport realiseren zich in toenemende
mate dat kranen een risico vormen in elke fase van het bouwproces. De gewraakte
uitspraken doen die ontwikkeling geen recht.

Reageer op dit artikel