nieuws

Afbouw bij faillissement complexer

bouwbreed

Afbouw bij faillissement complexer

Het afbouwen van woningen uit een faillissement wordt steeds lastiger. Als gewone koper is er niet meer uit te komen, vindt Woningborg.

Kopers zonder gewaarborgde garantie staan bij een faillissement van de bouwer
volledig in de kou. Dat is maatschappelijk onverantwoord, vindt directeur Rien
Smit van de Woningborg Groep. Op dit moment bouwt de groep zo’n 220 woningen uit
drie faillissementen af. Daarbij loopt hij tegen zaken aan die voor de doorsnee
koper van een nieuwe woning onoplosbaar zijn. “Elke nieuwe koopwoning moet
worden gebouwd onder gewaarborgde garantie”, vindt Smit dan ook. De eerste met
wie Woningborg of dochter Stiwoga te maken krijgt, is de curator. Diens taak is
het de failliete boedel te beheren en te vereffenen. Daarbij is dan een vraag of
hij bestaande koop-aanneemovereenkomsten gestand doet of laat ontbinden.

Tijd

Die vraag wordt hoe langer hoe later beantwoord, is de ervaring van
Woningborg. Curatoren nemen heden ten dage behoorlijk wat tijd om te bekijken of
een doorstart of overname mogelijk is, of dat het project ten gunste van de
boedel door een andere bouwonderneming kan worden overgenomen. Intussen legt
Woningborg al contacten met mogelijke afbouwkandidaten. Probleem is dat die pas
een prijs kunnen neerleggen als alle projectgegevens voorhanden zijn. Die heeft
de curator in handen en die wil ze pas geven als daar een behoorlijk bedrag voor
wordt betaald. Zijn er in een project nog onverkochte kavels en/of
appartementsrechten, dan heeft Woningborg eveneens te maken met de curator of
met de achterliggende projectontwikkelaars en/of opdrachtgevers. Om het project
niet verder te frustreren, neemt Woningborg dan vaak de onverkochte eenheden
over.

Achteraan

Bij een faillissement zijn er vaak ook nog onderaannemers en toeleveranciers
die onbetaalde rekeningen hebben. Die staan meestal achteraan de rij van
schuldeisers en kunnen meestal naar hun centen fluiten. Een mogelijkheid om hun
rechten te versterken is het uitoefenen van het retentierecht. Voor de afbouw is
dat dan direct een probleem omdat niemand op het project mag komen. Voor een
vlotte herstart van de bouw moet er dus onderhandeld worden met de retentor om
het retentierecht af te kopen. Ook architecten en constructeurs melden zich met
een claim. Een architect kan dwars liggen met de auteurswet in de hand. De
constructeur kan gebruik van zijn gegevens verbieden zolang zijn werk niet
betaald is. Ook die claims moeten worden afgehandeld. “Een faillissement van de
bouwer betekent voor kopers toch al emotionele problemen en zonder garantie ook
financiële”, stelt Smit. “Hij komt in een wespennest terecht van juridische
haken en ogen. Dat geldt ook als kopers de beschikking hebben over een door of
namens de bouwer gestelde bankgarantie. Dat kun je kopers niet aandoen. Daarom
vinden wij dat elke nieuwbouwwoning een gewaarborgde garantie moet hebben.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels