nieuws

Achterhoek gaat crisis te lijf met ‘tempo’

bouwbreed

Het Achterhoekse antwoord op de kredietcrisis is tempo maken. Ondernemers moeten sneller kunnen ontwikkelen en bouwen. En daarom moeten overheden hun regels versoepelen.

Zo’n 250 vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en ondernemers hebben
gebrainstormd over een pakket aan maatregelen, analoog aan de New Deal-politiek
van president Roosevelt in de jaren dertig. Vanwege het duurzame karakter noemen
de Achterhoekers het nu ‘Green Deal’. Zo ontstond een idee voor het instellen
van een ‘Achterhoekfonds’, waarin gemeenten en bedrijven geld storten, om
bijvoorbeeld woningen en scholen energiezuinig te bouwen of verbouwen. Ook
bestaan er plannen voor een innovatiecentrum, voor bijvoorbeeld bijscholing in
duurzaam materiaalgebruik en nieuwe technieken. Om pragmatische redenen wordt
geen energie in nieuwe grootschalige bouwprojecten gestoken, stelt wethouder
Drenth van Doetinchem. “Die vragen een te lange voorbereiding. We willen de klap
in de bouwsector, die we over zes tot negen maanden verwachten, voor zijn.” De
acht gemeenten wilen dit bereiken door een harmonisatie in regelgeving door te
voeren en procedures drastisch te verkorten. “Als een aanvraag compleet wordt
ingeleverd kan er straks binnen acht weken worden gebouwd”, voorspelt Drenth.
Maar ook Den Haag speelt een rol in het voorkomen van bouwputten die lang open
liggen, vindt de wethouder. “De regering moet helderheid geven over wat er
mogelijk is. We willen niet het risico lopen een economisch delict te plegen
omdat we voortvarend te werk gaan.”

Reageer op dit artikel