nieuws

Abcoude breidt aanzienlijk uit

bouwbreed Premium

Een dorpse woning te midden van water en groen onder de rook van Amsterdam. Abcoude breidt aan de zuidkant uit met tweehonderd woningen: van sociale huur tot koopwoningen in het duurste topsegment. Uiterlijk juli wordt een marktpartij voor de nieuwe Winkelbuurt geselecteerd.

De gemeenteraad heeft heel bewust gekozen voor extensieve bebouwing, zo verklaart burgemeester Jan Streng. Een beeldkwaliteitsplan ontworpen door Pepijn Godefroy van het Amsterdamse bureau La4sale vormt de leidraad. Godefroy streeft naar tien verschillende sferen, van dorps tot landelijk. Er komen niet alleen straten met voorname huizen dicht op elkaar. Evengoed denkt hij aan een wilgenlaantje, een dorpsweide, boerenerven met losse huizen en een buitenplaats in een parktuin. Voor elke sfeer gelden specifieke criteria; zowel voor de architectuur als de inrichting van de buitenruimte. Bovendien krijgt de natuur de ruimte.
“De ambitie is hoog,” zegt Streng. “Kleine locaties daargelaten, is er na de bouw van de Winkelbuurt lange tijd geen mogelijkheid meer zijn tot substantiële dorpsuitbreiding. Bovendien gaat het om een bouwopgave bij de veenrivieren en ecologische hoofdstructuur. Dit schept een grote verantwoordelijkheid.” De belangstelling vanuit de eigen bevolking is volgens hem groot. “Vorig jaar hebben we een woonwensenonderzoek gehouden. Veel van onze eigen bewoners zien in de bouw van de Winkelbuurt een mogelijkheid zich te verbeteren.”

Vormcoördinator

De bouw kan wat Streng betreft volgend jaar beginnen. De benodigde 15 hectaren zijn al in bezit van de gemeente. Het bestemmingplan wordt nog dit jaar vastgesteld. Om verscheidenheid en kwaliteit tot en met de bouwaanvragen te bewaken treedt Pepijn Godefroy op als vormcoördinator. Een nog te kiezen marktpartij wordt verantwoordelijk voor de bouw van de wijk, inclusief het bouwrijp maken van de grond en de aanleg van de openbare ruimte. De gemeente Abcoude heeft gekozen voor aanbesteding van een geïntegreerd contract. De belangstelling is groot. Zestig partijen hebben inmiddels nadere informatie gevraagd. Selectie van vijf partijen die een bieding mogen doen, is voorzien dit voorjaar. Abcoude wordt daarbij ondersteund door adviesbureau PRC.
Gunning volgt voor het zomerreces van de gemeenteraad. Het is daarmee één van de laatste belangrijke besluiten van de nu nog zelfstandige gemeente Abcoude. Volgend jaar is de komst voorzien van één grote gemeente in het veenweidegebied tussen Amsterdam en Maarssen. Vertraging onder invloed van de kredietcrisis vreest Streng niet. “We zijn niet blind voor de verslechterende marktomstandigheden, maar ze gaan ook weer voorbij.”

Reageer op dit artikel