nieuws

Aannemers haken af bij bouw raadhuis

bouwbreed

De bouw van een nieuw deel van het gemeentehuis in Zeist loopt flinke vertraging op, doordat projectontwikkelaars geen been zien in het oorspronkelijke bouwplan. De gemeente beraadt zich op het vervolg van het project.

De gemeente startte in juni vorig jaar de aanbesteding van het project, dat de nieuwbouw van 3400 vierkante meter kantoorruimte, een parkeergarage en 100 appartementen en eengezinswoningen omvatte. Het nieuwe raadhuis van 17,1 miljoen euro moest worden bekostigd uit de opbrengst van woningbouw. Uiteindelijk moesten er twee kandidaten overblijven, waarna de burgers van Zeist konden beslissen over het beste ontwerp.
De gemeente laat nu weten dat geen van de drie overgebleven kandidaten, Dura Vermeer, Heiligers en Kondor Wessels, een acceptabel ontwerp heeft ingediend.
“Één partij wil aanmerkelijk minder betalen voor de grond, een tweede stelt extra voorwaarden aan het project, en een derde heeft besloten helemaal geen ontwerp in te leveren,” zegt een gemeentewoordvoerder. “Volgens de ontwikkelaars heeft het te maken met de economische recessie, waardoor ze niet meer onder de oude voorwaarden kunnen ontwikkelen. Met geen van de ontwerpen kunnen we echter akkoord gaan, omdat ze niet voldoen aan de gestelde eisen. Het ligt dan voor de hand dat het project vertraging oploopt.”
Het lijkt aannemelijk dat de nieuwbouw van het gemeentehuis wordt losgekoppeld van de verdere ontwikkeling van het terrein. Maar de gemeente onderzoekt meerdere scenario’s.

Reageer op dit artikel