nieuws

Wijs bouwen voor senioren

bouwbreed

Wat zijn de woonwensen van de toekomstige senioren? Piet Oskam ziet een grote rol voor de bouwsector bij het inzichtelijk maken van deze vraag als zij optreedt als meedenkende partij.

De bouwsector is niet de enige branche die innovatie hoog op de agenda heeft staan. Ook in de woon- en zorgsector is de zoektocht naar de eisen, wensen en verwachtingen van de eindgebruiker in volle gang. De vergrijzing neemt toe en in 2030 zal een kwart van de inwoners van Nederland ouder zijn dan 65.
Als de bouw een bijdrage aan de woon- en zorgvraag wil leveren is het belangrijk de klant centraal te stellen en in de ontwerpfase van een project mee te denken. Dit vraagt om verandering binnen de organisaties. Opereerde de bouw voorheen vooral techniekgeoriënteerd en aanbodgericht, nu moet de omslag worden gemaakt naar procesgeoriënteerd en vraaggericht werken. Hiervoor zijn partijen nodig die conceptueel en klantgericht kunnen denken over de grenzen van hun eigen vakgebied heen.
In het innovatietraject Wijs Bouwen voor Senioren, uitgevoerd in het kader van het programma Innovatieve Acties Brabant (IAB III), zijn aan de hand van een concrete bouwopgave voor seniorenhuisvesting alle partijen uit de bouwkolom in een vroeg stadium samen om tafel gegaan om hun kennis en ervaring te delen. Met steun van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij is het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) er in geslaagd een veertigtal gemotiveerde marktpartijen uit de gehele bouwkolom actief te betrekken bij de ontwikkeling van een viertal bouwopgaven op woonzorggebied in de provincie Noord Brabant.
Al deze partijen moesten laten zien dat ze klant- en oplossingsgericht kunnen denken en een gelijkwaardige partner zijn voor elkaar. Door in focusgroepen met elkaar in overleg te gaan over het concept van de bouwopgave zijn de kwaliteiten aangescherpt. Hierbij moesten de deelnemers leren om elkaar te bevragen en niet alleen de eigen mogelijkheden te poneren. Zo kwamen sommigen tot de ontdekking dat ze heel goede vakmannen zijn, maar op het gebied van communicatie nog ontwikkelpunten hebben.
De integrale en gelijkwaardige samenwerking bij Wijs Bouwen voor Senioren zorgt voor een nieuwe kruisbestuiving tussen de sectoren bouw, zorg en wonen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de architect, het installatiebedrijf, de ingenieur, de uitvoerende bouwer en de leverancier van domotica. Vooral bij de hightech toepassingen van domotica is het van groot belang dat deze in de ontwikkelfase worden besproken. De domotica-leverancier kan een grotere slaagkans krijgen door de consument centraal te stellen en niet de techniek.
Uiteindelijk heeft de aanpak van Wijs Bouwen voor Senioren niet alleen geleid tot een grotere betrokkenheid van de hele bouwkolom maar ook tot concrete oplossingen als levensloopbestendige gebouwen.
De woon- en zorgsector heeft de bouwkolom nodig om aan de groeiende vraag voor seniorenhuisvesting te kunnen voldoen. Voor de spelers in de bouwkolom valt op hun beurt veel winst te behalen als ze zich als competente bouwpartner kunnen presenteren.
Steeds weer blijkt dat bouwpartners niet dom moeten worden gehouden, maar dat juist zij intelligente oplossingen kunnen aandragen, die tot belangrijke kostenbesparingen leiden.
De aanpak van het project Wijs Bouwen voor Senioren zal ook na afronding van de IAB III-projecten als een waardevolle methodiek worden uitgerold en toegepast. Iedereen die zijn kennis en marktpositie op het gebied van huisvesting en zorg en welzijn van ouderen wil verbeteren, kan dan ook deelnemen aan dit innovatieproject.

Reageer op dit artikel