nieuws

‘We willen het authentieke van de stad Amsterdam terughalen’

bouwbreed

Het Wallengebied is door een overdaad aan prostitutieramen, coffeeshops, massagesalons en mini-supers weinig divers. Het horeca- en winkelaanbod aan Damrak en Rokin is evenmin verheffend. De stadsentree is sleets. Hoe heeft het zover kunnen komen?Wat valt er aan postcodegebied 1012 te doen?Wat maakt 2009 tot het goede moment?Is verbetering van Damrak en Rokin daadwerkelijk haalbaar?Op het Rokin maken Fortis, Ymere en Multi Vastgoed plannen voor herontwikkeling van het Fortis-gebouw. Kansen voor een nieuw warenhuis?De oude binnenstad van Amsterdam moet zijn glorie terugkrijgen. Het stadsbestuur pleit voor minder prostitutie, mooie openbare ruimte en betere winkels. “De afgelopen decennia is er nauwelijks in de middeleeuwse stad geïnvesteerd”, aldus projectleider Pierre van Rossum.

De afgelopen decenniais er in Amsterdam nauwelijks geïnvesteerd in verbetering van het winkelaanbod. Na de aanleg van de Noord-Zuidlijn ziet de gemeente kansen aan Damrak en Rokin. Mogelijk krijgt de binnenstad een derde warenhuis.

“Er is sinds de komst van stadsdeel Centrum veel gedaan aan de herinrichting van de openbare ruimte. Relatief kort geleden is het Damrak nog heringericht. De stad wordt geleidelijk schoner en veiliger. We kunnen dus niet zeggen dat de stad niks gedaan heeft. Bovendien is de prostitutie gelegaliseerd. Dat heeft alleen niet tot voldoende aanpak van criminaliteit geleid. We staan nu op het punt dat de gemeente een einde wil maken aan vrouwenhandel, drugsgerelateerde witwaspraktijken en speculatie met vastgoed. Verder is het winkelaanbod de afgelopen jaren uit balans geraakt. En de verloedering neemt toe; aan Nieuwendijk, Damrak en Damstraat. Dat moeten we niet willen toestaan.”
“Amsterdam moet het brandpunt zijn in de Metropool. Een topstad. We willen de economische potentie daarom beter uitbuiten. De laatste twintig jaar – behalve de bouw van de Kalvertoren en een paar kleine projecten – is er op vastgoedgebied nauwelijks iets gebeurd. Terwijl de welvaart is gestegen en de stad steeds meer toeristen trekt, is het winkelapparaat niet verder ontwikkeld.”
SDLqDe NoordZuidlijn is in aantocht. De openbare ruimte boven de metrolijn krijgt binnen enige jaren een nieuwe inrichting. Dat is het moment om ook met ontwikkelaars en beleggers na te denken over de binnenstad. Grote retailpartijen bekijken de mogelijkheden van Damrak en Rokin. Daarnaast verwerven de Amsterdamse corporaties en aan hen gelieerde organisaties steeds meer bezit in het kleinschalig bebouwde Wallengebied. Zij hebben de afgelopen tijd al 109 prostitutieramen, een aantal coffeeshops en diverse verpauperde panden gekocht. Met hen zijn we in gesprek om van het Oudekerksplein weer een aantrekkelijk plein te maken. “
SDLqWe zien goede kansen voor een nieuw levendig winkelgebied aan het Damrak. De belangstelling is enorm. De redenering is heel simpel: als de waarde van de binnenstad toeneemt, dan neemt ook de waarde van het andere bezit toe. Aan het Damrak is de huurwaarde nu maar een derde van de Kalverstraat. Maar daar lopen dezelfde mensen. Wie haalt die potentie er uit?
In het verleden hebben ABN Amro, Multi Vastgoed en de Kroonenberg Groep zich gemeld om een ondergrondse koopgoot te maken. Dat zien we niet zitten. Wij richten de aandacht liever op het maaiveld. We willen het authentieke van de stad terughalen. Inmiddels werkt BPF Bouwinvest aan herontwikkeling van het pand van C0x26A. Een groep met ING Real Estate, Corio, Redevco, Stable International en IPMMC kijkt op het Damrak naar de mogelijkheden om onder de bestaande bebouwing te komen tot winkeluitbreiding. Daarmee kunnen ze tegemoet komen aan de wensen van internationale moderetailers. Die zoeken per winkelpand minimaal 1000 vierkante meter; dat kan alleen door uitbreiding ondergronds. We hebben contact met Rabo Bouwfonds, de Principaal/De Key en Amvest. Zij hebben de Beurs van Berlage gekocht. Een moeilijk gebouw. Dat moet een levendig cultuurpaleis worden. Dan hebben we ook nog het rommelige Beursplein aan de oostkant van het Damrak. Elke ontwikkelaar heeft belangstelling voor het Euronext-gebouw om op de begane grond winkels te vestigen. En de huidige Bijenkorf is relatief klein. Om de grote merken binnen te halen heeft eigenaar Maxeda dubbel zoveel ruimte nodig. Uitbreiding is mogelijk op de plek van de bovengrondse parkeergarage. Een warenhuis kan echter niet zonder parkeergarage. Dertig procent van de omzet is daaraan gerelateerd. De parkeerbehoefte moet dus op een of andere manier ondergronds worden opgelost.
Vervolgens is het denkbaar dat we al die ondergrondse ontwikkelingen op een logische manier op niveau -1 met elkaar verbinden. De haalbaarheid daarvan wordt nu door gemeente, marktpartijen en gebruikers uitgewerkt. Al die ontwikkelingen kunnen vervolgens als vliegwinkel functioneren om andere partijen ertoe te bewegen in hun panden te investeren. Niet op de laatste plaats investeren twee belangrijke hotels in uitbreiding en vernieuwing. Krasnapolsky investeert 80 miljoen euro in onder meer een ondergrondse parkeergarage. Het Victoriahotel schoont de plint op en betrekt ook het voormalige gebouw van het Kadaster. Daar knapt de Kop van het Damrak van op. We kennen ook nog het bezit van de familie Barazani. Die gaan we uitkopen. Dat gaat lukken.”
“Straks vinden we op het Rokin het ondergrondse metrostation en een nieuwe parkeergarage. Het maaiveld wordt een Ramblas met bomen en fonteinen. De oostkant is nu nog een dooie boel. Het Fortis-gebouw komt vrij. Een heel groot pand. Ik stel me voor dat daar een derde warenhuis komt. Dat kan Amsterdam makkelijk hebben. Dat zal ook helpen om de westkant van het Rokin te verbeteren.” n

Reageer op dit artikel