nieuws

VROM: Eisen Bouwbesluit niet aangetast door vonnis

bouwbreed

Het ministerie van VROM bestrijdt dat het Bouwbesluit geen rechtskracht meer heeft als gevolg van de uitspraak van de Haagse rechtbank in de NEN-zaak.

Het Bouwbesluit stelt functionele eisen aan bouwwerken waaraan per beoordelingsaspect moet worden voldaan. Deze eisen, aan bijvoorbeeld bouwconstructie en brandveiligheid, zijn “op geen enkele wijze door het vonnis aangetast”, aldus een woordvoerder van het ministerie.
Hij benadrukt ook dat het vonnis pas definitief is na afloop van de wettelijke beroepstermijn. “Wanneer wij hoger beroep instellen, wordt het vonnis niet definitief en moet worden gewacht op de uitspraak in hoger beroep.” De bouwregelgeving is volgens hem momenteel dan ook niet buiten werking gesteld. Wel staan de NEN-normen ter discussie, erkent de zegsman.
Jurist Silvan Boer van Wieringa Advocaten constateert echter dat het Bouwbesluit wel degelijk is uitgehold nu de NEN-normen onverbindend zijn verklaard. “Een aanvraag voor een bouwvergunning mag op dit moment niet worden geweigerd wegens strijd met de NEN-normen die hierop betrekking hebben”, aldus Boer.
“Dit lijkt een uitgelezen kans om bouwplannen te maken zonder daarbij te worden gehinderd door vervelende NEN-normen. Echt verstandig is dat natuurlijk niet. De NEN-normen zijn weliswaar nog niet verbindend, maar vormen nog altijd een goede en veel gebruikte maatstaf om te bepalen of de constructie van een gebouw deugdelijk is.”

Helderheid

Volgens brancheorganisatie Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de onrust in de markt inmiddels zo groot, dat de overheid snel helderheid moet scheppen. “De huidige onduidelijkheid bedreigt vooral degene die voor het vluchten afhankelijk zijn van betrouwbare bouwkundige voorzieningen”, aldus Danny van Goudzwaar, voorzitter van de BBN Techniek en Regelgevingcommissie.

Reageer op dit artikel