nieuws

Toch onderzoek gemeente naar voltooiing ring Assen

bouwbreed

Jarenlang was het politiek onbespreekbaar. Maar nu wil het Asser college van B en W toch een studie naar de haalbaarheid van een ontbrekend stuk rondweg rondom Assen.

Dit zogeheten ‘vierde kwadrant’ zou mogelijk een oplossing zijn voor een dreigend verkeersinfarct van de stad. Assen krijgt van het Rijk ruim 220 miljoen als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Met dit geld wil de gemeente de bereikbaarheid van de stad tot 2030 zeker stellen. ”Dit is een unieke kans om alle problemen in onderlinge samenhang te onderzoeken”, aldus een woordvoerder van de gemeente. ”De noord-zuidverbinding kent nu vele knelpunten. Bovendien zie je veel sluipverkeer in de wijken aan de oostkant van Assen.”
Verder komt het economische zwaartepunt meer en meer in het zuiden van de stad te liggen. In 2010 wordt daar begonnen met de bouw van een nieuw NS-station en een nieuw bedrijvenpark, tussen de spoorlijn en de N28. Volgens de gemeente leidt dat tot meer verkeersbewegingen. Begin volgende maand wordt een stedenbouwkundig bureau gekozen, dat onderzoek doet naar de ontwikkeling van de Noord-Zuidas. Deze zomer wordt het eindrapport hierover verwacht. Dan is ook duidelijk of de afbouw van de ringweg haalbaar is.

Bespreekbaar

Tijdens de coalitiebesprekingen in 2006 was de PvdA tegen de aanleg van het vierde kwadrant. Na een PvdA-wethouderswisseling ruim een jaar geleden blijkt dit nu toch bespreekbaar voor de sociaal-democraten. Dit overigens tot ongenoegen van de oppositie. GroenLinks en de SP vinden het onaanvaardbaar als er door het beekdallandschap van natuurgebied de Drentse Aa een weg wordt aangelegd.

Reageer op dit artikel