nieuws

Tilburgers mogen eerder mee praten over bouwplannen

bouwbreed

Het gemeentebestuur van Tilburg wil inwoners structureel in een eerder stadium betrekken bij bouwplannen en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Daar staat tegenover dat de inspraakprocedure verandert. Nu kunnen burgers eerst een inspraakreactie geven en daarna eventueel een zienswijze.

Het college wil de eerste inspraakmogelijkheid afschaffen. “Het is een herhaling van zetten en levert niets nieuws op”, meent wethouder Johan van den Hout (bestuurlijke vernieuwing).
Tilburgers al bij het schetsontwerp informeren over projecten, voorkomt ergernis en levert een tijdwinst op van twaalf weken. Daar moeten zowel gemeente, ontwikkelaars als burgers baat bij hebben. De nieuwe werkwijze vraagt volgens Van den Hout een actievere houding van projectontwikkelaars omdat ze betrokken inwoners eerder op de hoogte moeten brengen. Voor een project is dat alleen maar goed, denkt de wethouder, omdat omwonenden soms met goede suggesties kunnen komen. In dat stadium is het makkelijker om bouwplannen nog aan te passen.
In een verordening gaat het college vastleggen voor welke projecten de nieuwe regels gaan gelden. Dat heeft te maken met de grootte en de gevoeligheid. Van den Hout: “Dus geen uitgebreide procedures meer als een inwoner een dakkapel wil bouwen, maar wel als er bijvoorbeeld een verslaafdenopvang in de stad wordt gerealiseerd.”

Draagvlak

Hoewel burgers het recht houden om bezwaar te maken, gaat het college ervan uit dat de nieuwe aanpak zal leiden tot minder procedures. “Belangrijker nog dan het voorkomen van bezwaren is het organiseren van draagvlak”, aldus Van den Hout.
Het voorstel van het college staat in de ‘Handreiking burgerparticipatie’ en is een uitvloeisel van de Actie Stofkam, bedoeld om overbodige regels te schrappen of te veranderen. In maart zal de gemeenteraad waarschijnlijk beslissen over het voorstel. Als het college groen licht krijgt, kunnen de nieuwe regels op zijn snelst in april van kracht worden.

Reageer op dit artikel