nieuws

Tegenstrijdige geluiden

bouwbreed

In de woningbouw en de kantorenbouw vallen naar verwachting de grootste klappen. Zowel in 2009 als 2010 moet in beide segmenten van de bouwmarkt met forse dalingen rekening worden gehouden. Uitvloeisel van de krimp is het verlies van 30.000 arbeidsplaatsen in de komende twee jaar. Het zwaartepunt van de teruggang ligt in 2010 en na dat jaar zou vanuit een nieuw evenwicht weer op groei gerekend kunnen worden. Aldus de prognoses van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) deze week. Het EIM bracht ook een voorspelling naar buiten met het accent op het midden- en kleinbedrijf. De teneur voor de bouw was hetzelfde. Eerder konden we al beschikken over de inzichten van TNO Bouw en Infra en de bijgestelde ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Naarmate de tijd verstrijkt worden de prognoses somberder. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de publicaties van het EIB. De ramingen in november vorig jaar waren nog een beetje optimistischer.

In de woningbouw en de kantorenbouw vallen naar verwachting de grootste klappen. Zowel in 2009 als 2010 moet in beide segmenten van de bouwmarkt met forse dalingen rekening worden gehouden. Uitvloeisel van de krimp is het verlies van 30.000 arbeidsplaatsen in de komende twee jaar. Het zwaartepunt van de teruggang ligt in 2010 en na dat jaar zou vanuit een nieuw evenwicht weer op groei gerekend kunnen worden. Aldus de prognoses van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) deze week. Het EIM bracht ook een voorspelling naar buiten met het accent op het midden- en kleinbedrijf. De teneur voor de bouw was hetzelfde. Eerder konden we al beschikken over de inzichten van TNO Bouw en Infra en de bijgestelde ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Naarmate de tijd verstrijkt worden de prognoses somberder. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de publicaties van het EIB. De ramingen in november vorig jaar waren nog een beetje optimistischer.
De algemene toelichting op de verstrekte gegevens spreekt steeds over grote onzekerheden. Hoe lang duurt de recessie en hoe diep zal hij zijn. Blijft het bij een daling van het nationale product met 0,75 procent die het CPB hanteerde en door het EIB uitgangspunt is, of hebben ze gelijk in Brussel die voor Nederland een daling van 2 procent in 2009 in petto heeft? De onzekerheden kunnen uitwerken naar twee kanten: het kan meevallen en ook juist tegenvallen. Op dit moment is de heersende gedachte dat het alleen maar meer kan tegenvallen. De scherpe teruggang in vrijwel alle sectoren van de economie na de zomer van 2008 heeft het malaisegevoel sterk aangewakkerd en dat is in de reactie van belangenbehartigers terug te vinden. Een goed voorbeeld is de reactie van Bouwend Nederland op de in verhouding geringe teruggang van de productie in de grond- weg- en waterbouw, zoals het EIB die ziet. Het EIB zou veel te optimistisch zijn, want een groot deel van de productie in deze sector zou van private opdrachtgevers zijn en niet van de overheid. Het handhaven van de bestaande begrotingen maakt de gww vooralsnog wat minder gevoelig voor de economische teruggang. De private opdrachtgevers in de gww zijn echter vrijwel allemaal ook afhankelijk van de overheid en dus voorlopig even minder kwetsbaar.
Als we de onzekerheden nu eens van de andere kant bekijken: het zou nog wel eens kunnen meevallen. Dan zien de cijfers er toch wat anders uit. 4,5 en 5,5 Procent minder bouwproductie in 2009 en 2010 veranderen bijvoorbeeld in dalingen van 2 en 3 procent. Binnen de onzekerheidsmarges moet dit kunnen. Dan ziet de wereld er toch anders uit. Dit soort teruggang hebben we meer gezien. Bovendien kan een snelle daling kan ook worden gevolgd door een evenredige stijging.

Reageer op dit artikel