nieuws

Standaard warmte- en koudeopslag

bouwbreed

In opdracht van de Rijksgebouwendienst ontwikkelen Techniplan Adviseurs en Tauw een ontwerp- en rekentool om toepassing van warmte- en koudeopslag te stroomlijnen. Teruggrijpen op een aantal basisvarianten moet de RGD een flinke besparing opleveren.

De Rijksgebouwendienst streeft er al een tijd naar om zijn gebouwen zoveel mogelijk uit te rusten met warmte- en koudeopslagsystemen in de bodem. Een aandeel van 80 procent van de nieuwe gebouwen lijkt haalbaar. Bij renovaties moet ook een aanzienlijk deel van de oudere panden worden uitgerust met een wko-systeem.
Tot nu toe wordt daarvoor volgens directeur Joep Brouwer van installatietechnisch adviesbureau Techniplan elke keer opnieuw het wiel uitgevonden. Elke toepassing is maatwerk. Maar de technologie van warmte- en koudeopslag wordt inmiddels zoveel toegepast dat het tijd is voor standaardisatie. De RGD heeft Techniplan Adviseurs en ingenieursbureau Tauw gevraagd om daar een systeem voor te ontwikkelen. Dat moet al in een zeer vroeg stadium duidelijk maken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor elk gebouw en elke locatie. De twee ingenieursbureaus werken al jaren samen aan duurzame installatieconcepten en collectieve wko-systemen.

Postcodeniveau

Tauw brengt zijn kennis van de bodem in, die uiteindelijk op postcodeniveau ontsloten moet kunnen worden. De inbreng van Techniplan bestaat uit het systeemconcept, de systematiek en de modellering van de technische installaties. Brouwers verwacht dat er uiteindelijk drie standaardconfiguraties uit zullen rollen waarop kan worden gevarieerd door componenten toe te voegen of weg te laten. Zo kan voor elke situatie de ideale installatie worden samengesteld.
De standaard wko-oplossing bestaat uit een warmte- en koudebron (doublet) met een warmtepomp en een klein keteltje om pieken in de warmtevraag te kunnen opvangen. De andere twee standaardconcepten moeten nog worden uitgewerkt. Toevoegen van stadsverwarming, koelmachines, zonnecollectoren, biocentrales, piekketels, buffercapaciteit van oppervlaktewater en andere componenten biedt voldoende mogelijkheden om te kunnen inspelen op lokale wensen. Met een simulatieprogramma dat Techniplan en Tauw ontwikkelen, kan de optimale configuratie en verhouding tussen al die componenten worden bepaald en over meerdere klimaatjaren worden doorgerekend.
Techniplan en Tauw willen het systeem eind van dit jaar opleveren, zodat de Rijksgebouwendienst er mee kan werken. De dienst is van plan het systeem ook beschikbaar te stellen aan andere partijen.

Reageer op dit artikel