nieuws

Snelle wegscan vanuit rijdende auto

bouwbreed Premium

Al rijdend de vlakheid, hoogteligging en verkanting van wegdekken meten tot een nauwkeurigheid van 5 millimeter. Dat kan M3DM uit Apeldoorn. Het digitaal terreinmodel kan in elk gewenst dataformaat worden opgeleverd.

M3DM is een samenwerking van Wegbouwkundig adviesbureau Koac NPC en Advin, het ingenieursbureau van Dura Vermeer. Het piepjonge bedrijfje dat vorige week werd gelanceerd op de Infratech beurs. Het scant wegdekken in met een hoog frequente laserscanner ingebouwd in een meetwagen en koppelt die gegevens aan een extra nauwkeurig GPS-systeem. Bij een snelheid van 80 kilometer per uur kan de wagen volgens Walter Gerritsen om de 45 centimeter een scan maken van een gebied van ongeveer 10 meter breed. In die richting wordt door de zeer hoge puntdichtheid vrijwel een continu beeld verkregen.
Op basis van alle data die tijdens een meetsessie worden verzameld, stelt M3DM een digitaal terreinmodel (DTM) samen. De output daarvan kan in AutoCad, Microstation, PaveCalc en diverse andere dataformaten worden aangeleverd.

Voordeel

Groot voordeel van de methode is volgens Walter Gerritsen van M3DM dat de weg niet afgezet hoeft te worden voor een wegscan. Voor de nauwkeurigheidswaterpassing door een landmeter die tot nu toe wordt uitgevoerd, is dat wel noodzakelijk. Er hoeven dus ook geen vergunningen worden aangevraagd en de scan kan zonder veel voorbereidingstijd van start gaan. Hooguit moet er geregeld worden dat de matrixborden boven de weg een snelheid van 80 kilometer aangeven, als de linker rijstrook van een snelweg wordt ingescand. Want 80 kilometer per uur is zo’n beetje de hoogst haalbare snelheid voor betrouwbare metingen waarbij tot op 5 millimeter nauwkeurig de vlakheid wordt bepaald.
De laserscanner is niet daglichtafhankelijk, dus er kan ook ’s nachts worden gemeten. Door in meerdere sessies te meten en gebruik te maken van extra GPS-referentiestations zijn eventuele afwijkingen eenvoudig te herleiden en kan M3DM de kwaliteit van de metingen controleren. Binnen een paar dagen kan gerapporteerd worden. M3DM verwacht de nieuwe dienst in meerdere levensfases van wegen te zullen toepassen. In de ontwerp- en bestekfase voor het opstellen van een nauwkeurig digitaal terreinmodel (DTM) en om de hoeveelheden te kunnen bepalen.
Bij design 0x26 construct- contracten is lang niet altijd een DTM beschikbaar en kunnen inschrijvers met een snelle scan zelf meer inzicht krijgen in de benodigde materiaalhoeveelheden. Verder kunnen aannemers het geleverde product vastleggen voor overdracht en kunnen ze de hoogteligging van een wegdek monitoren.

Reageer op dit artikel