nieuws

Schadevergoeding na val van 12 meter

bouwbreed

De schoonmaakster die twee jaar geleden tijdens de renovatie van de Heerlense schouwburg ernstig gewond raakte door een val van 12 meter hoogte, heeft recht op schadevergoeding en smartengeld.

Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank van Maastricht bepaald. Hij kende de vrouw alvast een bedrag van 25.000 euro toe als voorschot. De definitieve vergoeding kan nog niet worden vastgesteld omdat de vrouw nog altijd revalideert en de omvang van de schade nog niet vaststaat. Duidelijk is wel dat zij lichamelijk nooit meer de oude zal worden.
Bij de val brak de toen 30-jarige schoonmaakster onder meer haar rug, kaak, armen, voeten en benen. De vrouw was boven in het theatergebouw bezig met stofzuigen toen zij door een vrijhangend plafond van gipsplaat zakte en 12 meter naar beneden viel.

Werkinstructie

Het slachtoffer was in dienst van een schoonmaakbedrijf dat door hoofdaannemer Visser 0x26 Smit Bouw was ingeschakeld om de schouwburg schoon te maken na de grootschalige verbouwing van het pand.
Volgens de vrouw heeft zij destijds geen goede werkinstructie gekregen. Zij wist ook niet dat de plafondconstructie onvoldoende sterk was om haar te houden. Een collega die haar op het plafond zag schoonmaken, waarschuwde haar niet voor de onveilige situatie.
Het schoonmaakbedrijf vindt zelf dat het weinig verkeerd heeft gedaan. Volgens de onderneming is de vrouw wel degelijk op de aanwezige gevaren gewezen. Het bedrijf vindt bovendien dat zij mocht uitgaan van de informatie van Visser 0x26 Smit Bouw. Die had aangegeven dat het plafond normaal beloopbaar was.

Laakbaar

Kantonrechter Han Groen achtte het schoonmaakbedrijf niettemin aansprakelijk voor alle schade. Volgens hem had het “op de weg van de werkgever gelegen om zeker op de plaats waar in dit geval de arbeid werd verricht, zelfstandig en zeer nauwkeurig na te gaan of er bijzondere risico’s aanwezig waren.”
Dat de schoonmaakster niet uitdrukkelijk en onmiskenbaar is verboden om het plafond te betreden, noemt hij in zijn vonnis onzorgvuldig en laakbaar. “Niet voor niets zijn er inmiddels spandraden aangebracht die het onmogelijk maakt nog op die plaats te kunnen komen.”
De vrouw zelf treft geen enkele blaam, vindt Groen. “Het is goed voorstelbaar dat zij de ruimte als risicoloos heeft beschouwd.”

Reageer op dit artikel