nieuws

SBR herziet praktijkrichtlijn brandveiligheid hoogbouw

bouwbreed

De Stichting Bouw Research (SBR) komt met een herziene praktijkrichtlijn Bandveiligheid in hoge gebouwen. Tijdens zijn nieuwjaarsbijeenkomst annex 50-jarig jubileum kondigde SBR aan in 2009 ook stevig in te zetten op duurzaamheid.

De herziene praktijkrichtlijn zal onder meer nieuwe oplossingsscenario’s bevatten. “Het Bouwbesluit gaat niet expliciet uit van risico’s, maar zegt vrij star wat er bij bepaalde ontruimingsconcepten moet gebeuren”, zegt clustermanager Gerda Klunder (SBR). “Wij pleiten voor een meer afgewogen oordeel hoe je risico’s moet oplossen in specifieke situaties.” Starre hantering van regelgeving kan er in de praktijk toe leiden dat ‘dubbele veiligheid’ moet worden ingebouwd. Klunder: “Er zijn gevallen bekend dat zowel compartimentering als een sprinklerinstallatie werd geëist.”
De praktijkrichtlijn die SBR in 2005 uitbracht had tot doel tot een standaardisatie te komen voor gebouwen hoger dan 70 meter. Het was partijen in de bouw een doorn in het oog dat elke gemeente zijn eigen eisen stelde aan hoogbouwprojecten. In de aangepaste richtlijn, die begin 2010 wordt verwacht, worden de ervaringen verwerkt die de afgelopen jaren in diverse nieuwe hoogbouwprojecten zijn opgedaan. De recente uitspraak van de rechter, die NEN-normen niet-bindend verklaarde, speelt geen rol in de discussie over de aangepaste praktijkrichtlijn.

Reageer op dit artikel