nieuws

Ruim tweehonderd corporaties vechten Vogelaarheffing aan

bouwbreed Premium

Meer dan de helft van de woningcorporaties heeft officieel bezwaar aangetekend tegen de Vogelaarheffing.

“De emotie is heel groot”, zegt Jan van der Moolen, algemeen directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) aan wie de bezwaren zijn gericht. CFV is uitvoerder van de heffing. De afgelopen weken zijn er in totaal 212 corporaties geweest die een bezwaar indienden. De meeste dienden een proforma-bezwaar in, hierbij begeleid door advocaten van Stibbe en NGNB Advocaten. In Nederland zijn er vierhonderd corporaties die dit jaar met de Vogelaarheffing belast worden.
Van der Moolen wist dat corporaties zouden protesteren. “Maar dat het er zoveel zouden zijn, had ik niet verwacht.” Volgens hem zit er veel woede bij de volkshuisvesters. “Ze hebben naast de heffing ook te maken met vennootschapsbelasting en de kredietcrisis. Door de liquiditeitstekorten worden veel corporaties genoodzaakt bouwprojecten te faseren.”
Het massaal indienen van bezwaarschriften zet minister Van der Laan (wonen, wijken en intergratie) onder druk. Van der Moolen: “Het draagvlak voor de heffing wordt wel erg zwak.”
Toch is de weerstand van de corporaties mogelijk wat overtrokken. Corporaties moeten wel erg goede argumenten hebben, om ontheffing te krijgen, vindt de CFV-directeur. Om zulke hoge bedragen per corporatie gaat het namelijk niet. “Het gaat om een totaalbedrag van 75 miljoen euro, dat is op zich een hoog bedrag, maar een schijntje in verhouding met de bedragen die er bij de corporaties rondgaan. Als je uitgaat van een nieuwbouwwaarde van een huis van 150.000 euro, gaat het maar om 500 woningen die niet gebouwd zouden kunnen worden.”

Proefproces

Het CFV is vanaf deze week begonnen de bezwaarschriften af te handelen. Het fonds wil de bezwaarschriften bundelen en daarmee een proefproces starten. Als het CFV uiteindelijk bij de hoogste rechter op juridische gronden ongelijk krijgt, bestaat er volgens Van der Moolen de mogelijkheid dat er terugbetaling plaatsvindt aan alle corporaties, dus ook aan die corporaties die geen bezwaar hebben ingediend.
Dat de confrontatie van de corporaties met de overheid steeds serieuzere vormen begint aan te nemen, blijkt ook de steunbetuigingen voor De Veste. De corporatie wil uit het bestel, maar de minister laat dat vooralsnog niet toe. Daarom stapt de corporatie binnenkort naar de rechter. Vorige week stuurde Jan Sinke, directeur van de Ommense corporatie een brief aan alle corporaties met het verzoek steun te betuigen. Corporaties kunnen op de website van de Veste hun sympathiebetuiging achterlaten. Tachtig corporaties deden dat al.

Reageer op dit artikel