nieuws

Rotterdamgarandeertbouwprojecten

bouwbreed Premium

De gemeente Rotterdam is in onderhandeling met marktpartijen om de voortgang van enkele grote bouwprojecten te garanderen.

Tijdelijke overname van grondposities moet ontwikkelaars helpen aan de miljoenen om hun project te kunnen starten.
“Als een partij problemen heeft om een project voor te financieren, zijn wij bereid te kijken of we de grond terug kunnen kopen, waardoor cashflow ontstaat om te starten”, aldus wethouder Hamit Karakus (Wonen). Dat moet de stagnatie doorbreken die in het afgelopen half jaar is ontstaan. Projectontwikkelaars maakten bij verschillende projecten pas op de plaats omdat banken of beleggers als gevolg van de kredietcrisis niet met geld over de brug kwamen. Mede daardoor bleef de teller in Rotterdam het afgelopen jaar steken op 2147 nieuw gestarte woningen, in plaats van de beoogde 3200.

Speciale aandacht

Karakus wil nog niet kwijt over welke projecten de huidige onderhandelingen gaan, maar volgens hem gaat speciale aandacht uit naar projecten in de binnenstad, eengezinswoningen, starterswoningen en ouderenwoningen. Vooral appartementen in het middeldure segment in het centrum heeft Rotterdam volgens het gemeentebestuur hard nodig, om meer hoger opgeleiden aan de stad te binden. Hoeveel miljoen de gemeente bereid is in de regeling te steken en hoe het gemeentelijke risico is afgedekt, is nog onduidelijk. “Maar als de onderhandelingen met partijen zijn afgerond, zullen we de voorgestelde regeling uiteraard voorleggen aan de gemeenteraad”, aldus Karakus in antwoord op vragen van de SP-fractie.
De gemeente werkt ondertussen ook aan een ‘gereedschapskist’ met maatregelen tegen de stagnatie in de bouw. Het gaat daarbij onder meer om extra inzet bij de afhandeling van de vergunningenaanvragen. Eerder is al besloten om de starterslening uit te breiden naar alle nieuwe projecten. Met corporaties en beleggers zijn afspraken gemaakt over het geven van terugkoopgarantie en tijdelijk verhuren van niet verkochte woningen. Voor het jaar 2009 en 2010 heeft Karakus inmiddels productieafspraken gemaakt met de meeste Rotterdamse corporaties. Karakus zegt ook dit jaar vast te houden aan het streefcijfer van 3200 nieuw gestarte woningen.

Reageer op dit artikel