nieuws

Noord-Brabant beste in binnenstedelijk bouwen

bouwbreed Premium

Noord-Brabant is de succesvolste provincie op het gebied van binnenstedelijk bouwen. In de periode 2000 – 2006 slaagden de Brabanders netto 28.000 woningen toe te voegen aan het bestaande bebouwde gebied.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateert dat gezien de doelstellingen van de overheid voldoende binnenstedelijk wordt gebouwd. Na aftrek van sloop werd in de jaren 2000 – 2006 het aantal van 140.000 woningen aan de nationale voorraad toegevoegd. Het op 17 mei 2005 door de Tweede Kamer vastgelegde voornemen om minstens 40 procent binnenstedelijk uit te breiden werd met 3 procent overtroffen.
Door te kiezen voor binnenstedelijk bouwen, kiest de overheid voor een concentratie van wonen en werken. Niet alleen ontstaan zo krachtige steden, gelijktijdig wordt de schaarse groene ruimte zo veel mogelijk gespaard. De binnenstedelijke bouwactiviteiten richten zich zowel op braakliggende terreinen en oude kantoorgebieden als volkstuinen en groenstroken.
Het CBS stelt vast dat vooral in de jaren 2000 – 2002 veel woningen binnenstedelijk gebouwd zijn: 58 procent. In de periode 2002 – 2004 daalde het niveau naar 35 procent. In 2005 en 2006 verrees 36 procent van de woningen in het bestaande bebouwde gebied.
Zeeland en Groningen zijn de provincies bij uitstek waar nauwelijks binnenstedelijke uitbreidingen plaatsvinden. In 2006 bleken maar 2000 woningen aan die kwalificatie te voldoen. In Limburg en Noord-Brabant werd 60 procent van de nieuwbouw neergezet in stedelijk gebied.
Tussen 2002 en 2006 bedroeg de gemiddelde verdichting van de steden 2,3 procent. De variatie reikt van Groningen met 1 procent tot 3,2 procent in Noord-Brabant. Plaatsen als Houten en Best slaagden 10 procent woningen toe te voegen. In negen Groningse gemeentes nam de bebouwing daarentegen zelfs af.

Reageer op dit artikel