nieuws

‘Mensen zijn nu even geen kopers meer’

bouwbreed

Het aantal nieuw te bouwen woningen in de Vinex-wijken Leidsche Rijn in Utrecht en Vathorst in Amersfoortvalt flink tegen. Directeur Wouter van der Poel van het projectbureau Leidsche Rijn: “Mensen zijn nu gewoon even niet als kopers beschikbaar.”

In 2008 werden in de Leidsche Rijn slechts 925 woningen in aanbouw genomen terwijl dat er volgens de planning 2000 hadden moeten zijn.
Voor dit jaar verwacht projectdirecteur Van der Poel dezelfde cij­fers. “Veel projectontwikkelaars voeren een project pas uit als een bepaald percentage is verkocht. Nu de kopers afhaken, vervalt dus ook een aantal bouwprojecten. Dat zal dit jaar niet anders zijn.”
De werkzaamheden in Leidsche Rijn moeten in 2020 afgerond zijn. Volgens Van der Poel is dat nog steeds mogelijk. “De ervaring leert dat je zo’n achterstand niet meer kunt inlopen. Maar omdat wij ruim hebben gepland, moeten deze projecten alsnog voor 2020 klaar kunnen zijn.”

Advies

Projectontwikkelaar Bouwfonds Fortis bouwde de afgelopen tien jaar 7000 woningen in Leidsche Rijn. Directeur Hans Slappendel heeft een advies voor Van der Poel om de bouw op gang te houden: “Haal zoveel mogelijk goedkope projecten naar voren. Zo kan de productie op peil blijven.”
Van der Poel ziet wel wat in dat plan, maar hij heeft ook zijn bedenkingen. “Het klopt dat je op die manier de bouw aan de gang houdt, maar wij zullen dat maar mondjesmaat doen. Je moet ervoor uitkij­ken dat het gebied verbrokkelt, daar zijn de nieuwe bewoners niet mee geholpen.”
De Utrechtse wethouder Bosch besluit volgende week wat de gemeente precies gaat doen om de problemen aan te pakken.

Amersfoort

De gemeente Amersfoort verwacht de komende twee jaar de helft van de geplande woningen in de wijk Vathorst niet te kunnen verkopen. In de nieuwbouwwijk was Amersfoort van plan 1200 woningen te bouwen. Slechts de helft hiervan kan naar verwachting worden afgezet. De bouw wordt daarom over een langere termijn uitgespreid. Ook de herinrichting van het Eemplein is uitgesteld. Andere bouwprojecten in de stad gaan wel door, omdat daar vooral voor starters wordt gebouwd.
De gemeente zoekt nu met verscheidene marktpartijen naar een oplossing. Een van de plannen is de starterslening te verruimen.

Reageer op dit artikel