nieuws

Ketenintegratie levert winst op voor alle partijen

bouwbreed Premium

Als opdrachtgever in de bouwketen investeert woningcorporatie Woonwaard Noord-Kennemerland jaarlijks ruim 25 miljoen euro aan renovaties. Door met ketenpartners slimmer samen te werken, is het mogelijk met het gereserveerde budget meer te doen en een hogere kwaliteit te leveren.

Een eerste pilot betrof de renovatie van veertien seniorenwoningen. De winst voor alle partijen: geen budgetoverschrijding en geen enkele klacht van de bewoners. Continuïteit en kwaliteit zijn de basisingrediënten voor een goede ketenintegratie. Voorwaarde voor het slagen van integratie is een open benadering van projecten waarbij alle ketenpartners pro-actief samenwerken. Eind 2006 ontstond bij ons het idee om af te stappen van de traditionele aanpak waarbij de laagste inschrijver de grootste kans had de opdracht te krijgen. Onderhoud aan woningen leent zich goed voor een gewijzigde aanpak omdat we een grote verantwoordelijkheid naar onze huurders hebben. Kwaliteit van werk is daardoor niet beperkt tot het uitgevoerde werk maar het gaat ons vooral ook om de bevindingen van de eindgebruiker of huurder.
Om tot een goed eindresultaat te komen is het belangrijk de bouwende partijen vroeg in een project te betrekken. Onderaannemers zijn daarbij niet uitgesloten, maar juist een volwaardige partij in het proces. In de praktijk zitten we nu met alle partijen aan tafel om het werk af te stemmen en een optimale bouwplaatsinrichting te kiezen. Overleg en een open benadering heeft al geleid tot innovatieve oplossingen waarbij een aannemer alleen nog maar met accumachines werkt en het gereedschap met mobiele werktafels vervoert om de overlast voor bewoners tot een minimum te beperken. Bedenk dat voor Woonwaard de bouwvakkers onze ambassadeurs zijn. Als de huurders een goed gevoel aan een renovatie overhouden, is dat winst voor ons als verhuurder.
De bouwsector is van oudsher traditioneel ingesteld met een focus gericht op lage kosten. Daarbij hoort een beperkte investering van een opdrachtgever in het voortraject. Voor ons geldt in de gewijzigde aanpak juist een extra investering vooraf om ervoor te zorgen dat iedereen exact weet wat er moet gebeuren. Deze investering betaalt zich terug in tijd en uitvoering. De aanpak leidt bovendien tot meer arbeidsvreugde en dat zorgt voor een toename van de kwaliteit van werk. Wij zijn ook afgestapt van de keuze voor de laagste aanbieder door een prijzenboek te introduceren met eenheidsprijzen. Hiervoor hebben we als basis tientallen aannemers gevraagd projectonderdelen te begroten. Stijgen de lonen of materiaalkosten, dan passen wij de prijzen aan. Met het prijzenboek zijn de percentages voor Winst en Risico (W0x26R) en Algemene Kosten (AK) als onderdelen van een traditionele begroting bespreekbaar. De vaste prijzen nemen we een groot deel van de W0x26R weg bij de aannemer. Wat betreft de AK hoeft een aannemer zoals voorheen het geval was geen calculatie meer in rekening te brengen.

Uitvoering

Voor de uitvoering werken we met vaste (gespecialiseerde) aannemers. Zij voeren tachtig procent van het gebudgetteerde werk uit. Het verdelen van het werk tussen deze aannemers vindt plaats op basis van bedrijfsomzet. De twintig procent die resteert, gaat naar aannemers die nieuw zijn met de aanpak van ketenintegratie en die eventueel tot de groep van 80 procent willen toetreden. Inmiddels zien we na een aantal afgeronde en lopende pilots dat verschillende bouwbedrijven de aanpak overnemen in hun bedrijfsvoering. Het resultaat is dat aannemers meer gaan nadenken over hun ‘eigen’ keten en hoe het werk anders en slimmer kan. Iedereen die bij de pilots is betrokken, beseft inmiddels dat slimmer samenwerken steeds belangrijker wordt voor de sector. Woonwaard is ermee begonnen en we zien dat het regionaal werkt. Het is mijn overtuiging dat de proactieve benadering in de keten de bouwsector in heel Nederland ten goede komt.

Reageer op dit artikel