nieuws

Kamer: Meer ambitie bij isolatieplan

bouwbreed

PvdA en CDA willen dat het kabinet meer doet om het in het coalitieakkoord vastgelegde aantal van een half miljoen huizen te isoleren. Daarmee wordt zowel het klimaatprobleem als de recessie aangepakt, zo is hun oordeel.

CDA-Tweede Kamerlid Liesbeth Spies wil dat isolatieklussen in woningen onder het lage btw-tarief vallen en pleit voor een investeringsaftrek voor het isoleren van bedrijfspanden. Zij denkt dat te kunnen bekostigen door geld weg te halen bij projecten die Nederland in het buitenland steunt om zo de doelstelingen te halen om broeikasgas te verminderen. Dit heeft de steun van de PVV, maar stuit op verzet bij PvdA-minister Eberhard van der Laan (wonen).
PvdA-er Diederik Samsom wil energiemaatschappijen dwingen maatregelen te nemen om energie te besparen. De kosten kunnen door bewoners worden terugbetaald via de energierekening. Volgens Spies wordt zo echter de bijl gezet in het systeem van vrijwillige afspraken tussen overheid en bedrijfsleven.

Dubbelslag

De Tweede Kamer wil dat er snel een dubbelslag komt. De recessie vraagt om een snelle impuls voor de economie. Als die bestaat uit maatregelen om energie te besparen komen ook de milieudoelstellingen dichterbij, zo redeneert een meerderheid. Bovendien steekt het veel Kamerleden dat sinds het aantreden van dit kabinet pas 10.000 huizen zijn geïsoleerd, terwijl een half miljoen de doelstelling is.
De ministers Cramer (milieu) en Van der Laan legden uit dat het kabinet bij de voorjaarsnota, in april, met voorstellen komt om investeringen in de tijd naar voren te halen en andere overheidsuitgaven op te schuiven. Van der Laan beloofde de Tweede Kamer dat alle suggesties dan in de overwegingen worden betrokken.

Verhogen

Om corporaties aan te zetten tot energiebesparende maatregelen wil Samsom dat ze bij investeringen de huren mogen verhogen, maar hij wil ook een straf uitdelen op uitblijven van noodzakelijke maatregelen in de vorm van een huurverlaging. Het PvdA-Kamerlid wil ook een stok achter de deur voor de energiebedrijven, die te weinig doen om hun klanten aan te zetten tot energiebesparing. Als resultaten uitblijven, kan er volgend jaar een verplichting komen om besparende maatregelen voor te financieren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels