nieuws

Hoge Raad stelt BAM in het gelijk

bouwbreed Premium

BAM Utiliteitsbouw hoeft een oud-werknemer, die in 1998 arbeidsongeschikt raakte, geen schadevergoeding te betalen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Het hoogste rechtscollege van ons land verwierp het beroep dat de voormalig bekistingstimmerman had aanspannen tegen een eerdere uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof.
Het hof oordeelde in 2007 dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de rugklachten van de man en de uitoefening van zijn werkzaamheden.
De nu 60-jarige bouwvakker trad sinds 1993 in dienst van BAM Nelissen van Egteren en werkte onder meer mee aan de bouw van het PTT Telecomgebouw in Amsterdam, de huisvuilcentrale in Alkmaar en het Cascade-gebouw in Groningen. In 1998 kreeg hij rugklachten. Die bleken zo ernstig dat hij voor 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt werd verklaard. Sinds 2000 ontvangt hij een WAO-uitkering.
De man, die beweert dat hij vaak zware bouwmaterialen heeft moeten tillen, diende bij BAM een claim in van bijna 90.000 euro; ruim 64.000 euro aan materiële schade en dik 22.000 euro aan smartengeld.

Privétijd

Het bouwconcern heeft altijd geweigerd te betalen. De onderneming bestrijdt dan ook dat de klachten veroorzaakt zijn door het werk. Het bedrijf acht het niet uitgesloten dat de man de rugklachten in privétijd heeft opgelopen. Zo zou de timmerman destijds veel tijd hebben gestoken in de verbouwing van zijn eigen huis en dat van zijn dochter.
In haar uitspraak laat de Hoge Raad weten geen enkele reden te zien om het arrest van het gerechtshof onderuit te halen. Het college twijfelt ook niet over de onderzoeken van twee geraadpleegde deskundigen. Die vonden “geen objectieve afwijking die de ernst van de rugklachten zou kunnen verklaren”. De specialisten rapporteerden bovendien “dat er niet een directe relatie is tussen het ontstaan en voortbestaan van de klachten en de bij BAM verrichte werkzaamheden”.
Ondanks de voor BAM gunstige uitkomst van de rechtszaak, wil het bedrijf niet spreken over een overwinning. “Er zit iemand thuis met rugklachten. Dat is nooit goed”, aldus een woordvoerder.

Reageer op dit artikel