nieuws

‘Harde lessen in schaarste’

bouwbreed

De handelaren in bouwmaterialen bereiden zich voor op zware klappen. De afzet zakt in. De kunst is om na de crisis sterker te voorschijn te komen. Liefst ook een stuk duurzamer.

De handel in bouwmaterialen

“De stormbal wordt gehesen”, zegt voorzitter Gert Smit van de Koninklijke Hibin. “Bij alle marktpartijen was eind vorig jaar een duidelijke teruggang te zien. Behalve bij de installateurs. Al moet je wel meewegen dat het voorgaande jaar buitengewoon goed was”.
De brancheorganisatie van de bouwmaterialenhandel buigt zich komende maandag op de jaarvergadering in Soestduinen over de naaste en wat verderop gelegen toekomst. Hoe stel je het bedrijf in op wat komen gaat?
Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek voorspelt driekwart van de baksteenproducenten afnemende bedrijvigheid. In de betonsector rekent 55 procent op krimp. Overal wordt nagedacht over het schrappen van arbeidsplaatsen.
Smit: “Vooral in de industrie vinden saneringen plaats. Handelaren die hun afzet hebben bij grote aannemers – en dus aan de grote projecten leveren – zien zich gedwongen in te grijpen. In Nederland hebben we geleerd van de zware crisis in het begin van de jaren tachtig. Destijds werd erg laat gereageerd. Wees verstandig, wordt flexibeler. Als je goed wilt overleven in de wisselingen van de markt”.
Voorzitter Smit benadrukt dat zijn Hibin geen kant-en-klare oplossingen heeft. Kijk naar de kostenontwikkeling, analyseer het werkkapitaal en beoordeel de kwaliteit van de debiteuren. Maandag ontbrandt op de jaarvergadering een pittige discussie. Aan de leden is vervolgens de keuze hun eigen plan te trekken.
“Voor de korte termijn is de kwestie hoe het schip gaande te houden. Als Hibin willen we ook kijken op de langere termijn. Wat zijn onze ambities? We starten een intensieve discussie over het aspect duurzaamheid”.

Milieu

Gert Smit constateert dat de materialenhandel over een steeds breder front geconfronteerd wordt met wensen ten aanzien van het milieu. De rijksoverheid heeft aangekondigd vanaf 2010 duidelijk duurzamer in te kopen. De lagere overheden zullen volgen.
Bij de wens tot duurzaamheid richt Hibin de focus op twee aspecten. De aard van de producten en de kwaliteit van de logistiek. Wie toe kan met minder kilometers levert immers een behoorlijke milieuprestatie.
“We claimen niet dat onze branche nu al duurzaam is. Als Hibin willen we onze leden informeren, de initiatieven ondersteunen en een vertaling geven naar nieuwe kansen. Afgelopen voorjaar hebben we met de hoge brandstofprijzen een voorbode gehad van dure energie. Een signaal van wat kan gebeuren, en ook zal gebeuren. Klopt, de handel heeft een lesje in schaarste gekregen. Trek je conclusie en leer er van. Voor de volgende keer dat schaarste ontstaat”.
Afgelopen zomer stortte Hibin zich tijdens de branchedag op de factor logistiek. Hoe verspilling de kop in te drukken en de kosten te verminderen?
Invalshoeken genoeg. Bedenk wat tegen de files en bespaar op de transportkosten. Heb oog voor de binnenstedelijke bereikbaarheid. Steeds meer woningen zullen gerealiseerd moeten worden binnen de bebouwde kom. De sector heeft structureel een tekort aan goede vakmensen. Hoe de besten vast te houden? Een andere factor is de harmonisering van de regelgeving: elke gemeente bedenkt weer wat anders.
“Amsterdam heeft aangekondigd de meest vervuilende vrachtauto’s uit de binnenstad te weren. Gemeenten werken met venstertijden en parkeerregelingen. Iedereen doet het weer anders. Hoe ga je met de diversiteit om? De bedrijven moeten steeds grotere inspanningen leveren om tot een gecoördineerde logistiek te komen”.
Zeker, de problematiek van de inefficiëntie, het noodgedwongen rijden met lege wagens, is tot aan het kabinet bekend. Hoe Den Haag op de klachten van Hibin reageert?
Voorzitter Smit: “Ik kom niet met klachten, ik benader de problemen als een uitdaging. Den Haag kan heel moeilijk wat regelen vanwege de gemeentelijke autonomie. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten loopt daar tegenaan. Ik zie de oplossing daarom vooral in een bewustwordingsproces. Iedereen moet overtuigd worden om tot een betere aanpak te komen”.

Megaproject

Recent sprak Smit met vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht. De verbetering van het stationsgebied werd uit de doeken gedaan, een megaproject dat minstens vijftien jaar gaat duren. Bij een traditionele aanpak zullen op het hoogtepunt van de werkzaamheden dagelijks 350 vrachtwagens aan- en afrijden. Terwijl nu al het verkeer dikwijls hopeloos vast staat.
“Meestal wordt het probleem neergelegd bij de bouwer. Die zijn moeilijkheden weer doorschuift aan de leverancier. Beter is om vroegtijdig met alle partijen aan tafel te gaan zitten. Waar zijn opstelplaatsen voor vrachtauto’s te maken, kan het vervoer wellicht ook over het water, welke materialen hebben de voorkeur. Proefprojecten wijzen uit dat met een goede afstemming zo maar 2,5 procent op de bouwsom is te besparen”. ■

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels