nieuws

Grubbenvorst beste plek voor zandinstallatie

bouwbreed Premium

Een centrale verwerkingsinstallatie (cvi) van zand en grind in het gebied van de Zandmaas kan het beste in het gebied Raaieinde bij Grubbenvorst worden gebouwd.

Dat adviseert ingenieursbureau ­Grontmij in zijn rapport ‘Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze van de cvi Zandmaas’. Het rapport is opgesteld in opdracht van de Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM), een samenwerkingsverband van de delfstoffenwinners Terraq in Venlo en Teunesen in Gennep,
DCM wil een verwerkingsinstallatie in Raaieind bouwen, vlakbij de Maasbrug van de A67. Ook wil het bedrijf een nieuwe haven aanleggen voor de aan- en afvoer van zand en grind.
De verwerkingsinstallatie kan zo’n 25 jaar worden gebruikt om de ruim achttien miljoen kubieke meter zand en grind te verwerken.

Zandmaas

Deze grondstoffen komen onder meer vrij bij het graven van hoogwatergeulen in Ooijen, Grubbenvorst, Lomm, Venlo/Velden, Raaijweide en Lottum. Dat gebeurt in het kader van het project Zandmaas om de inwoners van Noord-Limburg te beschermen tegen overstromingen van de Maas.
Grontmij onderzocht ook de mogelijkheid van een drijvende verwerkingsinstallatie, maar die biedt geen soelaas voor alle hoogwatergeulen. De samenstelling van de grondstoffen uit de verschillende watergeulen is zo divers, dat die op het land gescheiden moeten worden. Daarnaast worden de regionale bouwprojecten en afnemers per vrachtwagen en niet per schip beleverd. Dit kan alleen vanuit een landinstallatie gebeuren.

Hinder

DCM kiest voor een centrale verwerkingsinstallatie, en niet voor afzonderlijke, kleinere, dichtbij de geulen gelegen landinstallaties. Die zouden op meerdere plaatsen voor overlast zorgen en daarmee teveel hinder voor de bevolking veroorzaken.
In totaal onderzocht Grontmij zes plekken, die mogelijk in aanmerking kwamen voor een cvi. Uiteindelijk bleek alleen Grubbenvorst aan de meeste voorwaarden te voldoen, aldus het ingenieursbureau. Een aantal mensen in Grubbenvorst ziet dat niet zitten. Via een actiecomité bundelen deze mensen hun verzet tegen de bouw van een cvi. Gisteravond is in Grubbenvorst een bijeenkomst gehouden over de cvi, met zowel voor- als tegenstanders. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad op 21 april.

Reageer op dit artikel