nieuws

Gevelschade ontstaat meestal door het weer

bouwbreed Premium

Jaarlijks ontstaan 150 tot 200 schades aan gevels. Meestal vormen de weersomstandigheden de directe aanleiding. Vaak is er een specifieke oorzaak, zoals het bezwijken van lijmverbindingen of het ontbreken van voldoende ankers.

De schatting van het aantal schades komt van Otto Kettlitz, directeur van Kettlitz Gevel- en Dakadvies in Rijswijk. Volgens hem staat het gros van de gevels er goed bij. Naar aanleiding van het instorten van het doorgestapelde metselwerk van een trappenhuis bij een flatgebouw aan de Treublaan in Den Haag merkt hij op, dat weinig bekend is over het klimaat in de spouw. “Een ondergeschoven kindje”, constateert Kettlitz, die zich nauwelijks kan voorstellen dat de gemeente Den Haag in twee weken tijd vijfhonderd flatgebouwen goed heeft kunnen onderzoeken. “Hol en bol staan van metselwerk is een indicatie van mogelijke schade, dat wel”, aldus Kettlitz. Maar bij extreme weersomstandigheden kunnen ook gevels waar niets aan te zien is bezwijken, door een gebrek in de spouw.
Om meer over gevels te weten te komen heeft zijn collega Sander van der Tol altijd een boortje van 10 millimeter en een endoscoop bij zich, alsmede ventilatoren om onderdruk te creëren. Van der Tol wordt vooral bij klachten over condens en waterdichtheid bij nieuwbouw geroepen. Kettlitz daarentegen houdt zich meer bezig met metalen en natuurstenen gevels. Als oorzaken van gevelschades noemt hij onvoldoende bevestigingen, rottend hout, corrosie van ankers, verkeerde materiaalkeuze, spanningscorrosie bij een combinatie van verschillende metalen en het bezwijken van lijmverbindingen. Volgens de geveldeskundige zijn eigenaren zich over het algemeen van niets bewust. De bezorgdheid komt vooral van bedrijven die zelf gevels uitvoeren.

Architect

Als er metselwerk of een ander deel van een gevel naar beneden komt, heeft dat meestal een specifieke oorzaak. Bij het trappenhuis aan de Treublaan heeft de vochthuishouding mogelijk een rol gespeeld. Overigens verdwijnt vocht vooral door de zwaartekracht en slechts een klein deel door verwarmen en ventileren, stelt Kettlitz. Een gevel moet zo zijn uitgevoerd, dat hij aan de buitenzijde water keert, zonder grote drukverschillen. Aan de binnenzijde moet een gevel winddicht zijn, maar water mag niet zover in de gevel doordringen. Volgens Kettlitz is het grootste probleem van de gevel, dat de architect hem tot zijn domein rekent. Het gebeurt nogal eens, dat juist door de vormgeving en uitvoering gebreken ontstaan.

Reageer op dit artikel