nieuws

‘Geef koper nieuwe w oning energiebonus’

bouwbreed

Kopers van nieuwe woningen moeten een energiebonus van 25.000 euro krijgen. Dit is een van de acht maatregelen die de NVB voorstelt om de woningbouw uit het slop te trekken.

Het kabinet moet snel actie ondernemen om het vertrouwen in de woningmarkt te herstellen. Anders worden de komende drie jaar 80.000 woningen minder gebouwd en zal de werkloosheid alleen daardoor al met 100.000 toenemen, voorspelt de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB in een brief aan het kabinet.
Het is reden om een pakket van acht vooral tijdelijke maatregelen voor te stellen die moeten helpen dit doemscenario te voorkomen. “Nog langer wachten met deze maatregelen zorgt dat de crisis onafwendbaar wordt. Latere maatregelen kunnen in dat geval de pijn slechts verzachten maar het kwaad is inmiddels dan al geschied”, aldus de NVB.
Behalve de tijdelijke energiebonus moet ook de onbelaste eenmalige schenking van ouders aan kinderen tijdelijk omhoog van de huidige 22.379 euro naar 100.000 euro, onder voorwaarde dat het geld gebruikt wordt voor de aankoop van een woning.

Oude maatregel

De NVB grijpt daarnaast terug naar een oude maatregel van toenmalig staatssecretaris Brokx om het financieel aantrekkelijk te maken onverkochte koopwoningen om te zetten naar huurwoningen. “Het krijgen van een rijkssubsidie van 25.000 euro per woning kan ook nu doorslaggevend zijn voor corporaties of beleggers om ja te zeggen tegen omzetting”, schrijft voorzitter Jo Goossens. Daaraan gekoppeld moet de zogenoemde WSW-borging, een soort nationale hypotheekgarantie voor huurwoningen, omhoog van 200.000 naar 300.000 euro. Lenen wordt daardoor goedkoper.
Verder stelt de NVB een aantal ‘kleine’ fiscale maatregelen voor zoals verlenging van de periode dat bij doorverkoop van een woning geen overdrachtsbelasting betaald behoeft te worden. Die periode is nu een jaar, maar dat is te kort voor ontwikkelaars die de bestaande woningen van kopers van nieuwe woningen overnemen om later uiteraard weer door te verkopen. Als zij daar langer dan een jaar over doen, moet twee keer overdrachtsbelasting worden betaald.
Ook wil zij uitstel van btw-betaling over onverkochte woningen. In normale omstandigheden is directe btw-afdracht geen probleem, want de meeste woningen zijn al verkocht waardoor de koper de btw betaald. Nu moeten de ontwikkelaars over de onverkochte woningen zelf de btw voorfinancieren met alle extra kosten van dien.
“Wij beseffen dat enkele maatregelen de overheid veel geld kosten, maar uiteindelijk zullen deze uitgaven in het niet vallen bij de te verwachten extreme kosten voor het Rijk als maatregelen en steun uitblijven”, aldus Goossens.

Reageer op dit artikel