nieuws

‘Eindgebruikers dwingen nieuwe snelweg af’

bouwbreed Premium

In 2010 dwingen burgers een nieuwe autosnelweg af. Dat scenario liet De Nieuwbouw in een film zien bij de opening van de vakbeurs Infratech in Ahoy Rotterdam. Het zou werkelijkheid kunnen worden dankzij de website OpNieuwMobiel.nl, een platform voor eindgebruikers van infrastructuur.

Paulus Eckhardt, Dennis Helmich en Marieke Kodde van De Nieuwbouw, een organisatie van 1500 young professionals in de bouw, introduceren OpNieuwMobiel.nl als een baanbrekend platform voor mobiliteitsvraagstukken. “Wij stellen de eindgebruiker centraal. Het is een vorm van directe democratie. Wij mobiliseren de eindgebruiker, verwachten zijn betrokkenheid, geven de weg aan de eindgebruiker terug”, aldus Eckhardt in gesprek met Cobouw. “We hebben nu negen ministers gehad die onvoldoende hebben gedaan aan het probleem van de mobiliteit. Er gebeurt veel te weinig. Vorig jaar zijn de files weer met 10 procent toegenomen.”
De Nieuwbouw ziet het inschakelen van de kennis van de eindgebruiker als mogelijke oplossing. Uit een enquête blijkt dat bijna 90 procent van de mensen denkt een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. “We zullen het proces faciliteren, maar we zijn geen belangenorganisatie”, aldus Eckhardt.
Op de website OpNieuwMobiel.nl staan de uitslag van de enquête, een formulier waarmee deelnemers zich kunnen inschrijven en als voorbeeld het ongevraagde advies dat De Nieuwbouw heeft gegeven over de Ring Utrecht Noord (RUN), geheel gebaseerd op de inbreng van burgers. Overigens hebben de overheden niets met het advies gedaan. “Omdat zij vrezen commitment te kweken, die zij misschien niet na kunnen komen”, aldus Eckhardt.
Dat weerhoudt De Nieuwbouw er niet van verder te gaan op de ingeslagen weg. “We roepen de overheid op om OpNieuwMobiel.nl in te zetten voor het vinden van oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk”, aldus Eckhardt. “Dat moet niet met praatgroepen, maar elektronisch. We willen een klantgerichte insteek. We hopen dat mensen hun weg vinden naar de website en input geven.”
In weerwil van de recessie is de Infratech gegroeid tot 520 exposanten. Het is een tweejaarlijkse nationale vakbeurs voor de gww-sector.

Reageer op dit artikel