nieuws

Een derde van timmersectormoet saneren

bouwbreed

De stemming in de timmerindustrie verslechtert snel. Dachten de bedrijven in november amper nog aan ontslagen, momenteel bereidt een derde van de ondernemingen saneringen voor.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 27 procent van de timmerbedrijven last heeft van een afnemende orderstroom. Aan het produceren op voorraad waagt niemand zich meer. De orderpositie in de branche is teruggezakt tot 4,5 procent boven het niveau van peiljaar 2000. Een op de drie fabrikanten voorspelt dalende verkoopprijzen.
De orderpositie in de glasbranche is 34,2 procent achterop geraakt vergeleken bij de situatie rond de eeuwwisseling. De druk om (nog meer) arbeidsplaatsen te schrappen blijkt vrijwel verdwenen. In december gaf nog 68 procent van de ondernemers aan te zullen saneren. In januari noteert het CBS nog maar 7 procent bedrijven die het mes willen zetten in de personele sterkte.

Glasbedrijven

Bij een op de drie glasbedrijven blijven de prijzen stijgen. Bijna driekwart van de ondernemers ziet de orderstroom duidelijk afnemen. De baksteenindustrie meldt over de gehele linie een krimpende vraag. Toch verwacht 70 procent van de bedrijven verder oplopende prijzen. De orderpositie in de bedrijfstak is in vergelijking met een jaar geleden met 12 procentpunt gedaald. Bij een kwart van de fabrikanten staan arbeidsplaatsen op de tocht. Een groep van 63 procent kampt met oplopende voorraden.

Stabiel

De fabrikanten van beton, cement- en gipsproducten zien in beperkte mate vraag weglekken. De orderpositie is al maandenlang stabiel. Toch zien vele ondernemers de bui al hangen want 38 procent geeft aan komende maanden minder bedrijvigheid te verwachten. Reagerend op de naderende crisis heeft een kwart van de bedrijven saneringsplannen ontwikkeld. Een groep van 15 procent is van plan de prijzen te verhogen.
De producenten van verwarmingssystemen zitten volop in het werk. De orderboeken zijn bijna eens zo dik als rond de eeuwwisseling. Bij een op de drie bedrijven trekt de vraag nog steeds aan. Van de ondernemers in de sector stelt 21 procent zich in op afnemende activiteiten. Terwijl in november niemand nog dacht aan ontslagen, klonk in januari al in 39 procent van de directiekamers de roep om het aantal medewerkers terug te brengen.

Reageer op dit artikel