nieuws

Crisis kan zegen zijn voor klimaat

bouwbreed Premium

Het heeft geen zin éxtra te investeren in energiebesparende maatregelen om de economische crisis het hoofd te bieden. Alleen het naar vóren halen van investeringen in energiebesparing bij woningen en kantoren kan helpen.

Dat schrijven het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een gezamenlijke notitie die zij op verzoek van milieuminister Cramer en de Tweede Kamer maakten.
Volgens de planbureaus hebben de meeste maatregelen om energie te besparen pas over een paar jaar effect. En dan is de crisis waarschijnlijk al voorbij.
Maar een investeringsimpuls kan er wel voor zorgen dat de overheid zijn klimaatdoelen eerder haalt.
Volgens de planbureaus worden er zolang de crisis aanhoudt minder broeikasgassen uitgestoten. “Door de kredietcrisis zullen de vraag naar en productie van goederen en diensten namelijk teruglopen, en dus ook het energiegebruik”, zo is te lezen. Anderzijds zal het kabinet zijn doelstellingen voor broeikasgasemissies in 2020 en energiebesparing moeilijker kunnen halen omdat investeringen teruglopen. Door de lagere energieprijzen is de noodzaak te investeren in energiebesparing ook minder groot.

Reageer op dit artikel