nieuws

Brief

bouwbreed

Ik ben het volledig eens met Hennes de Ridder: Systems Engineering (SE) is niets anders dan technische boekhoudkunde (Cobouw 8 december 2008). Niets meer en niets minder. Bijzonder handig tijdens complexe projecten! Het is dan ook storend dat de branche er nog erg academisch over doet. Iedereen moet deze wijze van boekhouden onder de knie krijgen. Laten we het vooral eerst op de eenvoudige wijze uitproberen voordat we enorm slimme dingen gaan verzinnen.

Ik ben het volledig eens met Hennes de Ridder: Systems Engineering (SE) is niets anders dan technische boekhoudkunde (Cobouw 8 december 2008). Niets meer en niets minder. Bijzonder handig tijdens complexe projecten! Het is dan ook storend dat de branche er nog erg academisch over doet. Iedereen moet deze wijze van boekhouden onder de knie krijgen. Laten we het vooral eerst op de eenvoudige wijze uitproberen voordat we enorm slimme dingen gaan verzinnen.
Wat we nogal eens aantreffen op projecten zijn techneuten en semi-techneuten die vanuit een objectenboom hun ontwerp opzetten en daar in volharden. Wij lezen in het artikel dat de objectenboom en het V-model volgens de Ridder slechts tools zijn en niets met ontwerpen te maken zouden hebben. Hier begint onze zorg.
Het doel van SE is om op een gestructureerde manier van plan tot product te komen, het zogenaamde V-model. Het V-model is niets anders als een omschrijving van je proces zoals bijvoorbeeld het oude RVOI dat ook deed. Het V-model heeft ten opzichte van andere modellen een voordeel. Per fase wordt een bewuste controle en stuurmogelijkheid gecreëerd: Plan-Do-Check-Act (vrij vertaald: omschrijf, maak, controleer en herstel). Door deze stappen per fase bewust te maken, worden de risico’s die de opdrachtnemer in het gehele project loopt veel beter beheerst doordat hij in staat is vanaf de start van het project zijn risico’s te onderkennen. De intensiteit waarmee je de stappen doorloopt hangt sterk af van de complexiteit en risico’s die er aan verbonden zijn.
Het hele ontwerp (met of zonder hulp van SE) moet er op gericht zijn een functie op te leveren na realisatie. Het is noodzakelijk om bij aanvang van het project te analyseren welke functies het object dient te vervullen. De functies vormen tezamen de functieboom. Na differentiatie van de functieboom volgen de (deel)objecten. Per (deel)object worden de deelfuncties en eisen toegekend, waarna het opstellen van ontwerpendocumenten gestart kan worden. Het ontwerp wordt vervolgens geverifieerd en eventueel aangepast indien niet is voldaan aan de eisen. Deze stappen herhalen zich tot op het gewenste detailniveau. Na realisatie van het detailniveau wordt de bouw gestart, door componenten te assembleren tot een totaal.
Het is duidelijk dat De heer De Ridder dit proces niet voldoende onderkent. Bouwkundige en civiele ingenieurs ontwerpen en bouwen immers uitsluitend (casco) objecten met grondstoffen zoals hout, staal en cement. In de scheepsbouw, auto-industrie maar ook de technische installaties in gebouwen en infrastructuur is het denken in functies dagelijkse praktijk. Ik betreur het dat de heer De Ridder zich fixeert op een deel van het bouwproces waar dit nog niet gebeurt. Daarmee bewijs je SE en het leerproces dat een ieder doorloopt geen dienst.
Hoewel SE een ontzettend goed hulpmiddel is tijdens je ontwerp, werkvoorbereiding, uitvoering, oplevering en instandhouding zijn er ook lastige onderdelen. Het meest lastige op dit moment is de hoeveelheid informatie die je genereert met SE. Vaak gaan we lekker zelf aan de slag, problemen oplossen is het leukste wat er is. Het is echter beter om pas op de plaats te maken en te erkennen dat IT’ers nodig zijn in de bouwkeet. Dit zijn namelijk wel de specialisten op het gebied van databases en informatietechnologie.

Reageer op dit artikel