nieuws

Bouw kritisch op kabinetsplannen

bouwbreed

De bouwsector profiteert maar bitter weinig van de kabinetsplannen om de economie weer op gang te brengen.

Daarover zijn bouw- en woningorganisaties het eens in hun kritiek op het vrijdag gepresenteerde pakket aan maatregelen. Volgens Bouwend Nederland laat het kabinet na snel en doeltreffend in te grijpen op de woningmarkt. De brancheorganisatie acht dat wel noodzakelijk. “Op zich is het positief dat de borgingsgrens van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt verruimd. Dit biedt corporaties de mogelijkheid om makkelijker geld te lenen om woningbouwprojecten te financieren. Het is echter teleurstellend dat het kabinet niet heeft besloten de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te verhogen”, aldus Bouwend Nederland.
De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) sluit zich daarbij aan. Voorzitter Ger Hukker: “Dat het kabinet niet besluit tot deze even simpel als effectieve maatregelen, zegt veel over de daadkracht. Die is op het gebied van wonen nauwelijks waarneembaar.”
Volgens de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB heeft het kabinet er blijk van gegeven de problemen op de woningmarkt volstrekt te onderschatten. “Het trieste is dat de politiek niet inziet dat het instorten van de nieuwbouwmarkt op termijn heel veel extra geld gaat kosten doordat er, als de markt weer aantrekt, gebrek aan capaciteit is. Bovendien zal een aantal projecten herontwikkeld moeten worden, waardoor de nieuwbouw weer trager op gang komt. Intussen lopen de woningtekorten op”, aldus NVB-directeur Nico Rietdijk.

Maatregelen

Hij vindt dat er alsnog tijdelijke maatregelen moeten komen die consumenten snel aanzet te investeren in woningen. Ook omzetting van koop- naar huurwoningen is een maatregel die volgens hem helpt om de nieuwbouwproductie enigszins op peil te houden.
FNV Bouw-voorzitter Dick van Haaster noemt de kabinetsmaatregelen “drie keer niks”. Volgens hem zijn overheidsuitgaven nodig om een massale werkloosheid in de bouw af te wenden. “De bouw zakt na de zomer weg. Om de nieuwbouw een stimulans te geven is het kabinet al te laat, Voor onderhoud heeft het echter nog een paar maanden om tot inkeer te komen.”
Van Haaster had gehoopt op verlaging van het btw-tarief op onderhoud of tijdelijk aftrekbaarheid van investeringen in het energiezuinig maken van woningen. “In plaats daarvan komt het met exportkredietverzekering. Daar heeft de bouw niets aan. En dat terwijl investeringen in de bouw als vliegwiel werken voor de totale economie.”

Magertjes

Verhoging van de borgingsgrens van het WSW alleen, vindt Aedes magertjes. Bovendien vraagt de corporatiekoepel zich af met welk bedrag de borging omhoog gaat. Ook het WSW zelf tast daarover nog in het duister.

Reageer op dit artikel