nieuws

Beter inkoopbeleid scheelt gemeenten veel geld

bouwbreed

Gemeenten kunnen de negatieve financiële gevolgen van de kredietcrisis voor een belangrijk deel zelf opvangen door professioneler in te kopen. Dat zegt Jacques Reijniers, directievoorzitter van Het NIC.

Volgens Reijniers die ook nog hoogleraar inkoopmanagement is de Nyenrode Business University, is er bij veel gemeenten nog een wereld te winnen in de wijze waarop zij zaken aanbesteden en inkopen. Besparingen tot wel 25 procent van het inkoopbudget zouden vrijwel direct gerealiseerd kunnen worden door beter samen te werken en de eigen inkoop anders te organiseren.
Veel lagere overheden gaan een moeilijke periode tegemoet. De recessie drukt niet alleen de rijksuitkering, maar ook de eigen inkomsten. Volgens een inventarisatie van de VNG moeten gemeenten rekenen op 75 tot 100 miljoen euro minder aan bouwgerelateerde inkomsten. Verder moeten ze rekening houden met minder opbrengsten aan rente, dividend en verkoop van aandelen en ander bezit.
“Tel daarbij op de soms aanzienlijke verliezen die lagere overheden hebben gemaakt als gevolg van een gevoerde beleggingspolitiek, en duidelijk mag zijn dat de hoge ambities op het gebied van maatschappelijke zorg, ruimtelijke ontwikkeling en bijstand niet anders dan naar beneden bijgesteld kunnen worden, aldus Reijniers

Beleidsmatige ruimte

Het feit dat gemeenten niet het onderste uit de kan weten te halen bij aanbestedingen en inkoopactiviteiten is niet zozeer een zaak van gebrek aan kwaliteit bij de gemeentelijke inkoopafdelingen. Eerder wordt er onvoldoende beleidsmatige ruimte geboden om tot intelligentere en slimmere inkoopstrategieën te komen.
Volgens Reijniers zien gemeenten de kredietcrisis nog onvoldoende als kans om de eigen inkoop anders te organiseren. “Het zou goed zijn als de schaarste van de komende jaren aanzet tot een beter inzicht in wat er zoal wordt ingekocht, bij wie en of dat niet goedkoper kan met behoud van dezelfde kwaliteit (of beter). En het mooie is: die vruchten blijven ook geplukt als de kredietcrisis voorbij is.”

Reageer op dit artikel