nieuws

‘Beloon bedrijventop minder risicovol’

bouwbreed

De Europese Commissie bekijkt of zij de beloningsstructuur van topmensen in het bedrijfsleven kan aanpakken. De exorbitante bonussen hebben bijgedragen aan de economische crisis doordat ze soms aanzetten tot het nemen van risico’s.

“De remuneratiestructuren van de top waren niet in lijn met de langetermijnbelangen. Wat betreft die structuren en beloningen in de financiële dienstensector, worden maatregelen overwogen die perverse incentives, dat wil zeggen dat zij het nemen van buitensporige risico’s stimuleren, moeten tegengaan”, zei Euro-commissaris Charlie McGreevy tijdens de zevende jaarlijkse conferentie over financiële diensten. Hij reageert daarmee op het al lager uitgesproken verwijt dat menig beloningsbeleid bij met name banken vooral gericht was op kortetermijngroei en winstmaximalisatie, waarbij de langetermijncontinuïteit en de soliditeit van het financiële systeem wel eens uit het oog is verloren. Het aanpakken van de beloningsstructuren voor topmensen die zal worden neergelegd in een herziening van de aanbevelingen over de remuneratie van directeuren uit 2004 is een van de maatregelen die de Commissie wil nemen om het vertrouwen weer terug te brengen.
Een andere belangrijke is voorstellen voor een ander boekhoudsys­teem waardoor het voor banken mogelijk wordt in goede tijden grotere reserves op te bouwen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels