nieuws

Beheer bepaalt volgend ontwerp

bouwbreed Premium

Heijmans neemt het integrale beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijk Vathorst voor ten minste drie jaar voor zijn rekening. Het is een eerste stap in de richting van een werkklimaat waarbij de opdrachtnemer die de contractuele eindverantwoordelijkheid heeft voor het beheer, het ontwerp voor volgende projecten vorm zal geven.

De wijk Vathorst in Amersfoort komt tot stand in de pps-constructie Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV). Tot nu toe stonden de bouw en verkoop van nieuwbouwwoningen los van het beheer van de openbare ruimte. Met het nieuwe prestatiecontract voor Heijmans als beheerder is de koppeling gemaakt van opgeleverde kwaliteit met verantwoordelijkheid voor het beheer. Het contract doet denken aan de maintenance van een DCM-contract, maar in Vathorst is het beheer als prestatie los van ontwerp en bouw tot stand gekomen.
Min of meer toevallig is Heijmans een van de bouwbedrijven in de pps. Hierdoor is de bijzondere situatie ontstaan dat een collega een andere collega van hetzelfde bouwbedrijf controleert op kwaliteit. Dit is voor Heijmans een unieke kans om de kwaliteit van ontwerp en uitvoering in de beheersfase te controleren. We zien immers direct of de kwaliteit die is afgesproken, overeenkomt met wat geleverd is. Bovendien biedt dit soort langere termijn contracten uitstekende kansen om duurzaamheid te integreren in onze activiteiten. Daar wordt binnen dit contract dan ook al veel gebruik van gemaakt.

Gebruikers

Beheer is meer dan integraal onderhoud van de openbare ruimte, omdat ons voornaamste belang de eindgebruiker is. Dit zijn zowel de huidige als de toekomstige bewoners. Als er vragen zijn vanuit de huidige eindgebruiker over veiligheid dan moeten wij daarop reageren om toekomstige bewoners een veiliger omgeving te kunnen bieden. Dat maakt de wijk immers aantrekkelijker om er te gaan wonen.
Teneinde de bewoners de gelegenheid te geven hun vragen te stellen, is een wijkbeheerder aangesteld. Zij is voor hen het aanspreekpunt en verzamelt en inventariseert alle vragen en klachten: van scheve stoeptegels tot een ongemaaid perk of een hangplek voor jongeren. Terugkoppeling naar de organisatie leidt tot het verhelpen van klachten. Overleg met de pps-partijen en het ingenieursbureau Vathorst voorkomt dat klachten in nieuwe situaties nogmaals optreden.
Niet alle bouwbedrijven zijn geknipt om de verantwoordelijkheid te dragen voor een combinatie van ontwerp, bouwen en beheer. Een organisatie moet in staat zijn de verwachtingen van eindgebruikers te managen. In de praktijk betekent dit dat het beheer uiteindelijk bepaalt wat wordt gebouwd en daar is Heijmans in dit project mee bezig. Een traditioneel ingesteld bouwbedrijf werkt vanaf de tekentafel. Bij een bedrijf dat de totale verantwoordelijkheid neemt zal de ontwerpafdeling zijn opdrachten via de beheersafdeling krijgen.
Hoewel het concept van beheer niet nieuw is, is de afsluiting van het integrale onderhoudscontract uniek voor een Nederlandse gemeente. Inmiddels hebben veel andere gemeenten hun interesse voor het initiatief getoond. Ook zij zien dat het uitbesteden van werk en verantwoordelijkheid voordelen oplevert voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en eindgebruikers. Het contract Vathorst heeft een waarde voor circa 3 miljoen euro voor de eerste drie jaar. Het pakket voor Amersfoort pakt ongetwijfeld goedkoper uit, waarbij het beperken en zelfs vermijden van faalkosten het grootste voordeel oplevert.
De komende tijd werken we aan imagoverbetering van het beheersbedrijf omdat we verwachten dat we in de toekomst veel mensen nodig hebben. Nederland kent 443 gemeenten, twaalf provincies, waterschappen en overige overheidsinstellingen die allemaal beheerstaken hebben voor de openbare ruimte. Het is dus een groot werkterrein waarin, in elk opzicht, veel valt te verdienen.

Reageer op dit artikel