nieuws

Asielzoekerscentrum nu huisvesting datacenter

bouwbreed

Het nieuwe datacenter van ziekenhuis Isala Klinieken in Zwolle is ondergebracht in een voormalig asielzoekerscentrum. Dat vergde een aantal bouwkundige maatregelen. Er is ruimte voor een verdubbeling van de capaciteit in de toekomst.

Omdat het gebouw waarin het oude datacenter was opgenomen als eerste van het bestaande complex gesloopt moest worden, was het nodig de installatie in een ander gebouw te huisvesten. Wat de hardware betreft was dat geen probleem, want alle ict-wensen en eisen van het ziekenhuis waren bekend. Een voormalig asielzoekerscentrum kwam in aanmerking.
Adviesbureau Deens Raadgevende Ingenieurs uit Rijswijk werd bij de aanpassingen betrokken. Samen met de Architecten Maatschap Isala ontwierp het bureau ook de nieuwbouw van het ziekenhuis. Dat ontwerp is gereed en de uitvoering verkeert in de aanbestedingsfase. De verplaatsing van het datacenter kon daar niet op wachten.
Uit bouwkundig onderzoek bleek dat het asielzoekerscentrum een aantal aanpassingen moest ondergaan, onder meer voor wat betreft brandveiligheid en beveiliging. Ook moesten deuren worden verhoogd en vloeren versterkt. Niet alleen kantoren en fabrieken, maar ook ziekenhuizen stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de ict-voorzieningen.
Voorzieningen in ziekenhuizen moeten zijn voorzien van Uninterruptible Power Supply (UPS). Als zich een stroomstoring voordoet, moet niet alleen het ziekenhuis, maar ook het datacenter van noodstroom worden voorzien. Een naadloze overgang van reguliere stroom naar noodstroom is noodzakelijk, omdat het werk van laboratoria en levensreddende apparatuur geen moment onderbroken mag worden.

Patiëntendossier

Het nieuwe datacenter van Isala klinieken is een zelfstandige afdeling geworden. De afdeling werkt niet alleen voor het eigen ziekenhuis, maar speelt mee bij de uitwisseling van informatie in het hele noordoosten. De benodigde capaciteit neemt alleen maar toe, met de komst van het elektronische patiëntendossier. Het voormalige asielzoekerscentrum is daarom ingericht voor een toekomstige uitbreiding. Zo nodig kan de capaciteit verdubbeld worden. Het datacenter heeft reeds een contract met het Diaconessenhuis in Meppel voor het beheer van een deel van de systemen voor informatie- en communicatietechnologie. De koeling van het datacenter is zodanig ontworpen, dat een besparing van de helft van de energie kan worden bereikt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels