nieuws

Ameland beschermt zichzelf tegen zeespiegelstijging

bouwbreed

Door natuurlijke opslibbing heeft Ameland een rijzing van 30 centimeter van de zeespiegel ten opzichte van het land opgevangen. Dat blijkt uit metingen die Alterra uitvoerde sinds de start van de gaswinning vanaf het waddeneiland.

Volgens ing. Pieter Slim van Alterra heeft zich de afgelopen jaren op Ameland onder ogen van de onderzoekers een natuurlijk experiment voorgedaan met zeespiegelstijging. Sinds 1985 wordt er naar gas geboord op het oostelijk deel van het eiland. Daardoor is de bodem inmiddels met zo’n 35 centimeter gedaald. Een consortium van onderzoekers bestudeert sinds 1986 de effecten van die bodemdaling. Alterra neemt daarbij de ecologische gevolgen voor zijn rekening.
De effecten van bodemdaling komen overeen met die van zeespiegelstijging. Dat gegeven maakt van het langlopende project op Ameland in één klap een actueel experiment. De resultaten van het experiment noemt Slim hoopgevend. ”In de hoogdynamische omgeving van een kust, met allerlei natuurlijke processen, kom je een heel eind met de natuurlijke aanpassing van het ecosysteem. Als je die krachten hun gang laat gaan, vindt een aanpassing aan de zeespiegelstijging plaats.” De natuur dopt dus voor een groot deel haar eigen boontjes.
De aanpassing vindt plaats door opslibbing. De zee zet voortdurend laagjes zand af, bij elkaar meer dan 20 centimeter in twintig jaar. In de lage kwelders compenseert de opslibbing de daling ruimschoots.

Realistisch

Ameland is volgens Slim een realistisch model. ”In twintig jaar is de bodem 30 centimeter gezakt, dat komt overeen met 1,5 meter in honderd jaar. Zowel absoluut als qua snelheid klopt dat met de orde van grootte die het Intergovernmental Panel on Climate Change in 2007 voorspelde voor de zeespiegelstijging.”
Daarmee is niet gezegd dat we geen hogere of nieuwe dijken meer nodig hebben om het water de baas te blijven, vervolgt de onderzoeker. ”Maar hier en daar kun je wel van de natuurlijke dynamiek gebruikmaken. Met duinen, strand en kwelders heb je goud in handen.” Suppletie van zand om strand aan te laten groeien is daar een mooi voorbeeld van. ”En hoe natuurlijker je dat doet, hoe mooier het resultaat.”

Reageer op dit artikel