nieuws

Aanval ONRI-voorzitter Ed Nijpels op grote verspillingen in bouw

bouwbreed Premium

Voorzitter Ed Nijpels van ingenieurskoepel ONRI ergert zich aan het gemak waarmee de bouw geld over de balk gooit. Al te gemakkelijk wordt wat hem betreft de opdrachtgevers de schuld in de schoenen geschoven.

“Je ziet een sterke versnippering van verantwoordelijkheden. De bouw heeft last van hoge faalkosten en een ontstellend gebrek aan het gebruik van informatie- en communicatietechnologie. Bij de faalkosten slaat je de schrik om het hart. Tussen de 10 en 25 procent van het geld wordt weggegooid omdat mensen niet communiceren. Een regelrechte schande. Ook al omdat we het ten dele hebben over collectieve middelen.”
Op de startbijeenkomst van het Kenniscentrum Systeembouwend Nederland brak Nijpels een lans voor meer efficiëntie. Volgens hem kan systeembouw als instrument een prima bijdrage leveren in de terugdringing van de faalkosten en de vermindering van de afvalstromen.
“De ingenieursbureaus kiezen principieel voor een integraal proces. De eindgebruiker moet weten wat hem te wachten staat. Onze bureaus zijn dan ook zeer gebaat bij systeembouw”.
De voorzitter van de ONRI roept de opdrachtgevers op meer oog te hebben voor levenscycli en niet louter te kijken naar de stichtingskosten. Aan de andere kant zullen de aannemers zich meer moeten verdiepen in de wensen van hun klanten. Het geeft geen pas slecht opdrachtgeverschap te verwijten als de bedrijven zich niet meer dan nu al het geval is inspannen bij de beantwoording van de vraag hoe hun klanten het beste te helpen.

Platform

Het in Velp gevestigde Kenniscentrum Systeembouwend Nederland is het initiatief van twee Twentse bouwers en een Brabants bedrijf. De grondleggers zijn De Groot Vroomshoop, Hodes uit Enschede en de Udense aannemer Verlaat.
Het kenniscentrum wil onder voorzitterschap van Marius van Esch functioneren als platform voor de uitwisseling van ideeën en ontwikkelingen. De website biedt een bibliotheek over systeembouw en geeft visies van deskundigen. Binnenkort wordt voor opdrachtgevers gestart met rondetafelgesprekken in de regio’s.

Reageer op dit artikel