nieuws

Ambities productie nieuwbouw bijgesteld

bouwbreed

Minister Vogelaar (wonen) heeft haar ambitie om het woningtekort terug te dringen tot 1,5 procent naar beneden bijgesteld. Ze hoopt het percentage nu in 2012 te halen.

Van onze parlementaire redactie
Dat bleek tijdens de bespreking van het jaarverslag van het ministerie van VROM over 2007.
Vogelaar meldde de kamer dat de achterstanden in de woningproductie die in 2005, 2006 en 2007 zijn ontstaan, tijdens deze kabinetsperiode niet meer zijn in te halen. Voor dit jaar is ze positiever. “Ik heb geen aanleiding te veronderstellen dat 2008 ook zal tegenvallen.”
Vogelaar geeft extra geld uit om de bouw van eigen woningen te stimuleren. Weliswaar steeg het aantal eigenbouwwoningen in 2007 met 200, maar gemeten naar het totale aantal nieuwbouwwoningen daalde het.
CDA-Kamerlid Bas Jan van Bochove wilde weten of het mogelijk is dat niet uitgegeven geld dat bedoeld was om de woningbouwproductie aan te jagen, nu voor andere doeleinden kan worden gebruikt. “Ik zou graag zien dat deze BLS, NSP en BIRK-gelden naar de krimpregio’s gaan”, liet hij de minister weten.
Vogelaar zei daar wel wat voor te voelen, maar dat eerst te moeten overleggen met haar collega van Financiën.
PvdA-Kamerlid Staf Depla wil dat de minister bij toekomstige afspraken over woningproductie niet meer alleen wordt gekeken naar kwantiteit maar ook naar kwaliteit en betaalbaarheid.
Vogelaar zei dat ze nu nog gebonden is aan eerdere afspraken over aantallen te bouwen woningen, maar dat ze, zodra nieuwe gesprekken volgen, een andere aanpak voorstaat. “Ik wil dat partijen gedifferentieerde afspraken maken. Per regio, over kwantiteit, kwaliteit en betaalbaarheid.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels