nieuws

Winst Water Natuurlijk betrekkelijk

bouwbreed

Water Natuurlijk won de Waterschapsverkiezingen en versloeg CDA, PvdA, VVD en de Algemene Waterschapspartij ruimschoots. Leidt deze uitslag tot een politieke aardverschuiving of is het bij de waterschappen de komende vier jaren ondanks de entree van politieke partijen en andere lijsten toch weer business as usual? Jelle Leenes vreest het laatste.

Bij de 26 waterschappen waren voor de ingezetenen (burgers) ‘slechts’ 502 zetels te verdelen. De overige zetels in de algemene besturen van de waterschappen (circa één derde van het totaal) bleven vanwege hun specifieke belang ‘geborgd’ beschikbaar voor de organisaties van boeren en bedrijfsleven. De inbreng van respectievelijk LTO en KvK zal echt niet van de ene op de andere dag veranderen.
De landelijke lijsten trokken bij deze waterschapsverkiezingen verreweg de meeste kiezers. Slechts in een beperkt aantal waterschappen (Limburg bijvoorbeeld) bleken lokale lijsten en kandidaten voldoende aantrekkingskracht te hebben. De ‘verkiezingsprogramma’s’ waren in alle gevallen echter zodanig algemeen en voorspelbaar dat ook op grond daarvan nauwelijks verandering is te verwachten.
De uitslag voor Water Natuurlijk - het samenwerkingsverband van landelijke en provinciale natuur- en milieuorganisaties - mag er zijn. Bij nogal wat waterschappen is deze lijst met vier, vijf, soms zes zetels de grootste fractie geworden. Veel kiezers zien kennelijk het verband tussen en het belang van schoon water en goede natuur. Het zetelaantal voor Water Natuurlijk is bovendien te beschouwen als ‘goedmaker’ voor het verlies aan invloed bij de geborgde zetels waartoe ‘Den Haag’ besloot. Tegelijk moet worden vastgesteld dat de traditionele invloed van CDA en VVD (en in mindere mate PvdA) bij de waterschappen redelijk op peil is gebleven, zeker als je dat grote aantal geborgde zetels van boeren en bedrijven bij hun resultaat optelt.
Opvallend is het relatieve verlies van de Algemene Waterschapspartij. Deze lijst met veel waterschapsbestuurders en -medewerkers in de gelederen presenteerde zich à la D66 als ‘deskundig en ongebonden alternatief’. De lijst toonde zich beducht voor de entree van politieke partijen c.q. ‘politieke spelletjes’ na de verkiezingen. Veel kiezers delen die vrees van de gevestigde waterschapsorde kennelijk niet. Maar of dat betekent dat zij bewust kozen voor een beduidend andere aanpak? Waarschijnlijk niet. De Waterschapspartij had gewoon te weinig ‘smoel’.

Ouderwets

Bij geen enkel waterschap is na deze verkiezingen sprake van significant grote fracties. Dat betekent dat bij de vorming van de dagelijkse besturen van de waterschappen breed samengestelde coalities gesmeed moeten worden. Ouderwets polderen dus.
Verandert er dan helemaal niets bij de waterschappen? Toch wel. Op basis van de introductie van het lijstenstelsel, de uitslag van de verkiezingen en de komst van meer ervaren politici/bestuurders mag en kan worden verwacht dat dit polderen professioneler en vooral transparanter gebeurt. Dat er coalities ontstaan met heuse ‘regeerakkoorden’. Met programma’s kortom waarover bij de volgende verkiezingen meer dan ooit écht verantwoording moet worden afgelegd. Als die verkiezingen er trouwens komen. Maar dat is een ander verhaal.

Reageer op dit artikel